УДК 621.91.01:543.1


Nataša Náprstková, PhD.
University J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Czech Republic ( Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript )


TOOL WEAR AFTER INOCULATING AlSi7Mg0,3 ALLOY


Наташа Напрсткова, к.т.н.
Университет J.E. Purkyně, Усти-над-Лабем, Чешская республика


ИЗНОС ИНСТРУМЕНТА ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ В ЕГО СПЛАВ AlSi7Mg0,3

Аннотация. Модификация металлических сплавов является важной частью металлургического процесса. Это металлургическая операция, которая заключается в добавлении соответствующе выбранного вещества, которое плавится, тем самым увеличивая число гетерогенных кристаллизаций и результатом этого этапа является детализация от грубой зернистой структуры до мелкозернистых, которая приводит к улучшению технологических свойств сплава. Данная статья посвящена влиянию количества прививок на износ инструмента при обработке сплава AlSi7Mg0, 3.
Ключевые слова: модификация, металлические сплавы, AlSi7Mg0, 3.

 

REFERENCES
1. MICHNA, Š., a kol. 2005. Encyklopedie hliníku, Adin. ISBN 80-89041-88-4.
2. BOLIBRUCHOVÁ, D., TILLOVÁ, E. 2005. Zlievarenské Zlatiny Al – Si. Žilinská universita, Žilina. ISBN 80-8070-485-6.
3. MICHNA, Š., KUŚMIERCZAK, S. 2008. Technologie a zpracování hliníkových materiálů. UJEP. Ústí nad Labem, ISBN 978-80-7044-998-1.
4. VAJSOVÁ, V. 2009 Structural inhomogeneity by Al-Cu alloys casting into metal and bentonic form. Transactions of the Universities of Košice, No. 1
5. NOVÁK, M., HOLEŠOVSKÝ, F. 2009. Problems of aluminium alloys grinding. Transactions of the Universities of Košice. 4/. Košice, 2009
6. ČAPEK, J. 2011. Analýza vlivu titanu na opotřebení nástroje při obrábění hliníkových slitin, Bakalářská práce, FVTM UJEP. 7. CZÁN, A., STANČEKOVÁ, D., ĎURECH, L., ŠTEKLÁČ, D., MARTIKÁŇ, J. 2006. Základy opotrebenia pri suchom
tvrdom sústružení. Nástroje 2006 - ITC 5. - 6. september 2006, Zlín
8. KALINCOVÁ, D. 2010. Skúšanie mechanických vlastností materiálov - prehľad meracích metód a zariadení. In Zvyšovanie efektívnosti vzdelávacieho procesu prostredníctvom inovačných prostriedkov: zborník vedeckých príspevkov, vydaný pri príležitosti ukončenia projektu KEGA 3/6370/08. TU vo Zvolene, Zvolen, p. 13-26. 

.pdf