УДК 621.91.01:543.1


Viktorie Weiss, Ph.D., Střihavková Elena
University J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Czech Republic


EVALUATION OF HOMOGENIZING ANNEALING OF AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 ALLOY


Виктория Вайс, к.т.н., Стригавкова Елена
Университет J.E. Purkyně, Усти-над-Лабем, Чешская республика


ОЦЕНКА ГЕМОГЕНИЗАЦИИ ОТЖИГА СПЛАВА AlZn5,5Mg2,5Cu1,5

Аннотация. В статье рассматривается оптимизация гомогенизации процесса с точки зрения своего времени и гомогенизации температуры, которые влияют на механические свойства AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 сплава.. Речь идет о диффузионном процессе, который влияет на температуру, которая приближается к температуре жидкого материала. В этом процессе происходит переход растворимых интерметаллических соединений и эвтектики в твердом растворе, и он значительно подавляет выделение кристаллов.
Ключевые слова: гомогенизация, AlZn5,5Mg2,5Cu1,5 сплав, EDX анализ, диффузия

 

REFERENCES
1. Grígerová T. Lukač, I., Kořený, R.: Zlievárenstvo neželezných kovov, Praha, 1988, 063-566-88.
2. Michna Š. Lukáč, I. Louda, P., Očenášek a kol.: Aluminium materials and technologies from A to Z, Adin s.r.o, 2005, ISBN 978-80-89244-18-8.
3. Lukač I. Michna, Š.: Colour kontrast, strukcture and defects in aluminium and aluminium alloys, Cambridge International Science Publishing, 2001, ISBN 18-983-26-70-3.
4. Michna Š. Nová, I.: Technologie a zpracování kovových materiálu, Adin, s.r.o., Prešov, 2008, ISBN 978-80-89244-38-6.
5. Vajsová V., Optimization of homogenizing annealing for Al-Zn5,5-Mg2,5-Cu1,5 alloy, Metallurgist, Volume 54, Issue 9, 2011, ISSN 0026 – 0894
6. Vajsová V., Michna, Š.,Optimization of AlZn5.5Mg2.5Cu1.5, Alloy Homogenizing Annealing, Metallofizika i noveishie tekhnologii, Volume 32, No.7, 2010, ISSN 1024 - 1809 

7. Vajsová V., Structural inhomogeneity by Al - Cu alloys casting into metal and bentonic form. Transactions of the Universities of Košice, 1-2009, ISSN 1335 – 2334
8. Vajsová V.: Homogenizační žíhaní slitiny AlCu4MgMn, Strojírenská technologie, ročník XIV, 2010, ISSN 1211 – 4162
9. Vajsova V., Vliv formy pro odlévání na strukturu slitiny AlCu4MgMn, Slévárenství, 7 - 8/2010, ISNN 0037 – 6825
10. Weiss V., Michna, Š., Střihavkova, E., Využití barevné metalografie při identifikaci krystalové krystalové a pásmové segregace u hliníkových slitin, Metalografie, metody a postupy, 2010, ISBN 978 – 80 – 89244 – 74 – 4
11. Střihavkova E., Michna, Š., Weiss, V., Úloha barevné metalografie při identifikaci struktury hliníkových slitin, Metalografie, metody a postupy, 2010, ISBN 978 – 80 – 89244 – 74 – 4
12. Vajsová V, Michna, Š, Střihavkova, E.: Analysis of the parameters which influence diffusion processes in the course of homogeneous annealing of aluminium alkou doped zinc, Toyotarity. Structure of kontrol elements importace,Yurii V. Makovetsky, Dnipropetrovsk, 2010, ISBN 978 – 966 – 1507 –40-0
13. Vajsová V., Vliv formy pro odlévání na strukturu slitiny AlCu4MgMn, Transactions of the Universities of Košice, 4/2009, ISSN 1335 – 2334
14. Vajsova V., Оптимализация гомогенизирующега отжига сплава Al-Zn5,5-Mg2,5-Cu1,5, Металлург, 9/2010, ISSN 0026 – 0827
15. Weiss V., Vliv formy k odlévaní na kvalitu povrchu a strukturu slitiny AlZn5,5Mg2,5Cu1,5, Slévárenství, LXI, 7 - 8/2011, červenec – srpen 2011, ISSN 0037 - 6825
16. Weiss V., Střihavková, E., Optimalizace homogenizačního žíhaní slitiny AlCu4MgMn, Strojírenská technologie ročník XVI, 10/2011, ISSN 1211 – 4162

 

.pdf