Архив номеров

Google Scholar

Сейчас 49 гостей онлайн
Ulti Clocks content


УДК 621.91.01:543.1


Martin Novak, Ph.D.
University J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Czech Republic ( Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript )


PROBLEMS OF SURFACE QUALITY OF GROUND
PROBLEMS OF SURFACE QUALITY OF GROUNDHARDENED STEELS DURING DYNAMIC LOAD


Мартин Новак, к.т.н.
Университет J.E. Purkyně, Усти-над-Лабем, Чешская республика


ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ ЗАКАЛЕННЫХ СТАЛЕЙ ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ
НАГРУЖЕНИЯХ

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам изменения поверхностной целостности компонентов закаленных сталей. Основой эксперимента является подготовка образцов из закаленной стали путем шлифования её при различных условиях резания, оценки значений поверхностной целостности вследствие динамических нагрузок в различных окружающих средах. Изменения поверхностной целостности наблюдается в зависимости от количества циклов динамической нагрузки и типа окружающей среды, в которых производилось нагружение.
Ключевые слова: качество поверхности, динамические нагрузки, режимы резания, агрессивная окружающая среда, образование трещин.


REFERENCES
1. BAJČÍK, Š., MAJERÍK, J. Hodnotenie vplyvu strednej aritmetickej odchýlky profilu drsnosti „Ra“ v závislosti od reznej rýchlosti pri brúsení „vc“. In Transfer 2008 : Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi [CD-ROM]. 2008. vyd.
Trenčín : Digital Graphic, 2008. ISBN 978-80-8075-356-6.
2. BÍLEK, O., LUKOVICS, I. Grinding Model creation. In Nové smery vo výrobných technologiách 2008 – IXth International Scientific Conference. Prešov, Slovak Republic. FVT: TU in Presov. 2008. p. 41-44. ISBN 978-80-553-0044-3.
3. ČILLIKOVÁ, M., SALAJ, J., MIČIETOVÁ, A., PILC, J. Influence of the cutting enviroment on the grinding of bearing steel.
In IV. International Congress of precision machining. Kielce, Poland: Kielce University of Technology, 2007. Vol. 1. p. 177- 182. ISBN 978-83-88906-91-6.
4. HOLEŠOVSKÝ, F., HRALA, M., ZELENKOVÁ, J. Proprieties of ground surface and significance of the grinding process. In IV. International Congress of precision machining. Kielce, Poland: Kielce University of Technology, 2007. Vol. 1. p. 23-28. ISBN 978-83-88906-91-6.
5. HOLEŠOVSKÝ, F., MICHNA, Š., NOVÁK, M. Studium změn broušené povrchové vrstvy při dynamickém zatěžování. Strojírenská technologie: Časopis pro vědu, výzkum a výrobu. FVTM UJEP: 2008, roč. XII, č. zvláštní, p. 73-76. ISSN 1211-
4162.
6. HOLEŠOVSKÝ, F., NÁPRSTKOVÁ, N. Influence of process liquid elimination on accuracy od quality of ground surface. In I. International Congress of precision machining. Ústí nad Labem, Czech Republic: ÚTŘV, J. E. Purkyne University. 2001. p. 115-121. ISBN 80-7044-358-8.
7. JERSÁK, J. Cutting forces during grinding - Simulation Analalysis and Modeling versus real process. In Nové smery vo výrobných technologiách 2004 – VIIth International Scientific Conference. Prešov, Slovak Republic. FVT: TU in Presov.
2004. p. 58-61. ISBN 80-8073-136-5.
8. KOCMAN, K. Analýza vývojových brousících kotoučů na bázi mikrokrystalického korundu. In Strojírenská technologie, 2010, roč. XVI., č.3. FVTM UJEP : Ústí n. Labem. p.40-47. ISSN 1211-4162.
9. KOCMAN, K., ZEMČÍK, O. Analysis of termodynamic effect when grinding. In Nové smery vo výrobných technologiách 2008 – IXth International Scientific Conference. Prešov, Slovak Republic. FVT: TU in Presov. 2008. p. 211-215. ISBN 978- 80-553-0044-3.
10. LUKOVICS, I.; LUKOVICS, P. Vliv technologických podmínek na jakost broušené plochy pří výkonném broušení. In Strojírenská technologie, 2001, roč. VI., č.2, p.18. ISSN 1211-4162.
11. MÁDL, J. Surface integrity and global problems. In Nové smery vo výrobných technologiách 2008 – IXth International Scientific Conference. Prešov, Slovak Republic. FVT: TU in Presov. 2008. p. 23-26. ISBN 978-80-553-0044-3.
12. MÁDL, J. Theoretical aspect of precise machining. In I. International Congress of precision machining. Ústí nad Labem, Czech Republic: ÚTŘV, J. E. Purkyne University. 2001. p. 65-69. ISBN 80-7044-358-8.
13. MÁDL, J., HOLEŠOVSKÝ, F. Integrita obrobených povrchů z hlediska funkčních vlastností. Miroslav Sláma. 1. vyd. Ústí nad Labem : UJEP, FVTM Ústí n. Labem, 2008. 230 p. ISBN 978-80-7414-095-2.
14. MARINESCU, I., D., aj. Handbook of Machining with Grinding wheels. Boca Raton : CRC Press. 2007. 592 p. ISBN 1-57444-671-1.
15. MASLOV, J., N. Teorie broušení kovů. Praha: SNTL, 1979. 244 p.
16. NÁPRSTKOVÁ, N., HOLEŠOVSKÝ, F. Aplikace software typu SCADA/HMI při monitorování procesu broušení. In Strojárská technológia 2004: IV. medzinárodná vedecká konferencia pre doktoradndov, školitelov a pracovnikov z praxe.
2004. vyd. Súĺov: EDIS/Žilinská univerzita, 2004. p. 263-269. ISBN 80-8070-300-0.
17. NESLUŠAN, M., ŠTEININGEROVÁ, J. Analýza kmitania progresívnych rezných nástrojov pri brúsení. Strojírenská technologie: Časopis pro vědu, výzkum a výrobu. FVTM UJEP: 2008, roč. XII, č. zvláštní, s. 185-188. ISSN 1211-4162.
18. NESLUŠNAN, M., TUREK, S., MINICH R. Štúdium kmitania pri brúsení na základe analýzy zložiek reznej sily. In Strojárská technológia 2004: IV. medzinárodná vedecká konferencia pre doktoradndov, školitelov a pracovnikov z praxe.
2004. vyd. Súĺov: EDIS/Žilinská univerzita, 2004. p. 177-183. ISBN 80-8070-300-0.
19. NOVÁK, M. Řezné podmínky a integrita povrchu při broušení kalených ocelí. In TechMat´08: Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. 2008. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. p. 17-20. ISBN 978-80-7395-1.
20. NOVÁK, M., HOLEŠOVSKÝ, F. Study of ground surface integrity. In Nové smery vo výrobných technologiách 2008 – IXth International Scientific Conference. Prešov, Slovak Republic. FVT: TU in Presov.2008.p.228-231. ISBN 978-80-553-0044-3.
21. NOVÁK, M., Studium integrity povrchu kalených ocelí. Disertační práce. FVTM UJEP. Ústí n. Labem. 2011. 168. p
22. VASILKO, K. Štúdium obrobiteľnosti materiálu podľa drsnosti obrobeného povrchu pri dokončovacom obrábaní. In II. International Congress of precision machining. Praha, Czech Republic. DMT FME: CTU in Prague. 2003. p. 64-69. ISBN
80-01-02795-3.

.pdf