2012
Недоступен ни однин перевод.

УДК 621.9
Равська Н.С. д.т.н, Охріменко О.А. к.т.н., Плівак О.А. ас.
НТУУ „Київський політехнічний інститут”, Україна, м.Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМОУТВОРЕННЯ ГВИНТОВОЇ КАНАВКИ СПІРАЛЬНИХ СВЕРДЕЛ ДИСКОВИМ ІНСТРУМЕНТОМ ПРЯМОЛІНІЙНОЇ ФОРМИ

Ravskaja N., Ohrimenko A., Plivak A.
National technical university of Ukraine «Kiev polytechnical institute» Kiev ( Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript )

FEATURES FORMING SPIRAL GROOVES DRILL SPIRAL DISK TOOL RECTILINEAR FORMS

В роботі розглянуто особливості формоутворення стружкової гвинтової канавки спіральних свердел дисковим інструментом прямолінійної форми. Проведено аналіз впливу установочних параметрів кругів на форму і розміри стружкової канавки свердла отриманого шліфувальними кругами з прямолінійним профілем. Проведений порівняльний аналіз отриманої гвинтової поверхні з теоретично – точною поверхнею стандартного свердла. За результатами розрахунків отримали, що за рахунок раціонального вибору установочних параметрів круга при формоутворенні стружкової канавки свердла можна мінімізувати відхилення отриманого профілю стружкової канавки свердла від профілю теоретично-точної канавки стандартного свердла.

Ключові слова: Різальний інструмент, спіральне свердло.

.pdf

 

УДК 621.6.078
Яхно1 О. М. д.т.н., проф., Костюк1 Д.В. асп., Стричек2 Я. д.т.н., проф., Антоняк2 П. инж.
1 – НТУУ «Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина;
2 – Вроцлавский технологический университет, г. Вроцлав, Польша

ВЛИЯНИЕ КАВИТАЦИИ НА ВЕЛИЧИНУ ПУЛЬСАЦИЙ ПОДАЧИ ШЕСТЕРЕННОГО НАСОСА

Yakhno1 O., Kostyuk1 D., Strycrek2 J., Antoniak2 P.
1 - The National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine ( Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript );
2 - Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland

INFLUENCE OF CAVITATION ON GEAR PUMPS FLOW PULSATIONS

В статье рассмотрены процессы, возникающие при работе шестеренного насоса с внешним эвольвентным зацеплением, такие как образование замкнутых объемов и возникающая при этом компрессия и кавитация рабочей жидкости. Показаны расчетные формулы для определения размеров кавитационных пузырьков возникающих в зонах раскрытия зубьев в зависимости от давления в линии всасівания насоса. Приведены картины течений в шестеренной гидромашине, полученные в результате экспериментальных исследований. Проанализирован теоретический график пульсации расхода в зоне нагнетания насоса, его возможная аналитическое выражение и зависимость от вышеуказанных процессов

Ключевые слова: шестеренный насос, кавитация, пульсация потока, визуализация течений.

 
Недоступен ни однин перевод.

УДК 621.548
Лисенко В.С. к.т.н., Пугач І.О. маг.
НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна

РОЗРОБКА І АНАЛІЗ ГІДРОСИСТЕМИ ДВОХКАСКАДНОГО ГІДРОПІДСИЛЮВАЧА КРУТНОГО МОМЕНТУ З ДВОМА НАСОСАМИ

Lisenko V., Pugach I.
The National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine ( Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript )

DEVELOPMENT AND ANALYSIS HYDROSYSTEM CONSTRUCTION TWO-CASCADE HYDRAVLIC BOOSTER OF A TWISTINQ MOMENT WITH TWO PUMPS

Розроблена нова конструкція двохкаскадного гідропідсилювача крутного момента з двома насосами і великим коефіцієнтом підсилення. Така конструкція дозволяє забезпечувати привод об’єкта як у слідкуючому режимі роботи, так і швидкі переміщення (швидкій підвід, відвід та ін.) об’єкта у неслідкуючому режимі без наведення у гідросистему додаткової гідроапаратури. Представлені нелінійна математична модель і структурна схема гідропідсилювача. Математична модель та структурна схема дозволяють , користуючись методами теорії автоматичного управління, визначити якість гідропідсилювача по перехідним або частотним характеристикам відносно управляючого або збурювального сигналів, а також створюють можливість розробки автоматичних систем з наперед заданими показниками якості. Приведений аналіз гідросистеми.
Ключові слова: гідропідсилювач, гідромотор, золотник, гідророзподільник, структурна схема.

.pdf

 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL