Архив номеров

Сейчас 34 гостей онлайн
Ulti Clocks content


2012. Содержание 66 выпуска

Содержание

Данильчук Є.Л., Скрипченко В.І., Земцов М.П.
НЕСІВНА ЗДАТНІСТЬ СТРІЧКОВИХ ВАНТАЖОПІДЙОМНИХ ПРИСТОСУВАНЬ У ВИХІДНОМУ СТАНІ І З НАПРАЦЮВАННЯМ...5

Петраков Ю.В., Писаренко В.В.
ОЦІНКА ТОЧНОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ 3D ПОВЕРХНІ ЕНДОПРОТЕЗА КОЛІННОГО СУГЛОБА ЛЮДИНИ...11

Добрянський С.С.
ВИЗНАЧЕННЯ СИЛ РІЗАННЯ ПРИ НАРІЗУВАННІ РІЗЬБ ГОЛОВКАМИ...17

Савелов Д.В.
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА УПЛОТНЕНИЯ ПОРОШКОВОЙ СМЕСИ НА ВИБРОСТОЛЕ С ВЕРТИКАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ...21

Струтинський В.Б., Юрчишин О.Я., Рудаков В.А.

ВПЛИВ ГІРОСКОПІЧНИХ МОМЕНТІВ НА ОБЕРТОВІ ДЕТАЛІ ШПИНДЕЛЬНОГО ВУЗЛА ВЕРСТАТА ПАРАЛЕЛЬНОЇ КІНЕМАТИКИ...26

Голуб В.П., Крижановский В.И., Пелых В.Н.
ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ РАСЧЕТА УСТАЛОСТНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ НАГРУЖЕНИИ СИММЕТРИЧНЫМ ИЗГИБОМ И КРУЧЕНИЕМ...32

Струтинський C.В., Гуржій А.А.
ВИЗНАЧЕННЯ СТОХАСТИЧНИХ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ НА ОСОБЛИВИХ ДІЛЯНКАХ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУПРОСТОРОВОЇ СИСТЕМИ ПРИВОДІВ...38

Данильченко Ю.М., Петришин А.И.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМ КОЛЕБАНИЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ШПИНДЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ» МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО СТАНКА...46

Маковей В.О., Мельник В.С.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО – РОЗРАХУНКОВИЙ АНАЛІЗ РІВНОКАНАЛЬНОГО КУТОВОГО ПРЕСУВАННЯ ЗАГОТОВОК РІЗНИХ ПЕРЕРІЗІВ...51

Кравцов А.Н.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ И ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ...56

Яхно О.М., Семинская Н.В.
ГИДРОДИНАМИКА ПОТОКА ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ В ФОРМУЮЩЕМ ИНСТРУМЕНТЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОСЛОЙННЫХ СТРУЙ...63

Lazov, Lyubomir Kostadinov, Petrov, Nikolay Angelov
INVESTIGATION OF THE IMPACT OF THE NUMBER OF REPETITIONS ON THE CONTRAST OF LASER MARKINGS DURING FIELD MARKING AND DEFOCUSING OF PRODUCTS MADE OF TOOL STEEL...69

Олехнович Д.Г., Жилевич М.И.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ГИДРОКЛАПАНАХ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ...74

Николенко И.В., Рыжаков А.Н., Олейниченко А.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ГИДРОПРИВОДАХ НА ОСНОВЕ АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫХ ГИДРОМАШИН...81

Ильященко Д.П., Чинахов Д.А.
ТЕПЛОВИЗИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ – СРЕДСТВО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ...91

Залога В.А., Нагорный В.В.
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ИЗНОСА ИНСТРУМЕНТА МЕТОДОМ ВИБРОДИАГНОСТИКИ...96

Кравченко Е.А.
ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛОКОМОТИВА НА ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТА КОЛЕСА С РЕЛЬСОМ...103

Штерн М.Б., Кузьмов А.В.
ВЛИЯНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕДЕНИЯ ПОРИСТЫХ ПОВРЕЖДЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ИНДЕНТИРОВАНИЯ...108

Чухліб В.Л., Ашкeлянець А.В., Ящук А.О., Борисенко А.Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОСАДКИ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА МІКРОСТРУТУРУ ПОКОВОК ЗІ СТАЛІ 20...116

Батлук В.А., Ляшеник А.В., Басов М.В.
РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ У ВІДЦЕНТРОВО-ІНЕРЦІЙНИХ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧАХ...121

Чигиринский В.В., Бень А.Н.
РЕШЕНИЕ ПЛОСКОЙ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ПЛАСТИЧНОСТИ В НАПРЯЖЕНИЯХ...127

Калюжний О.В.
АНАЛІЗ ОБТИСКУ ГОРЛОВИН В СФЕРИЧНІЙ МАТРИЦІ НА ТРУБЧАТИХ ЗАГОТОВКАХ З ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИМ ПРОТИТИСКОМ...133

Рудаков К.М., Сидоренко І.Л.
АЛГОРИТМИ РОЗВ'ЯЗАННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ ВЕЛИКИХ ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЯХ ТА З УРАХУВАННЯМ ПОШКОДЖЕНОСТІ СТРУКТУРИ МАТЕРІАЛУ. ПОВІДОМЛЕННЯ 1. ЛОГАРИФМІЧНІ ДЕФОРМАЦІЇ...138

Тариков Г.П., Бельский А.Т., Комраков В.В., Пархоменко В.Н.
РЕШЕНИЕ ИЗНОСОКОНТАКТНЫХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ...145

Цисар Т.О., Лєщук О.О.
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНЖЕКЦІЙНОГО ЛИТТЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ РІЗНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ...151

Трубачев С.І., Яхно Б.О.
ЗГИНАННЯ ТРИШАРОВИХ ПЛАСТИН З ЖОРСТКИМ ЗАПОВНЮВАЧЕМ З УРАХУВАННЯМ ПЛАСТИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ В НЕСУЧИХ ШАРАХ...158

Калюжний В.Л., Куліков І.П., Ніколенко М.С.
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗМІЦНЕННЯ МЕТАЛУ НАВКОЛО ОТВОРІВ У ЛИСТОВИХ ЗАГОТОВКАХ ІЗ АЛЮМІНІЮ...165

Каргін Б.С., Тахтамиш І.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗНАНЬ З ОСНОВ ІННОВАЦІЙНО - ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ...173

Коробко І.В., Писарець А.В.
ВИЗНАЧЕННЯ РУШІЙНОГО МОМЕНТУ НА ЧУТЛИВОМУ ЕЛЕМЕНТІ ПЕРЕТВОРЮВАЧА ВИТРАТИ ПОВІТРЯ...178

Рудь В.Д., Смолянкін О.О.
АВТОМАТИЗОВАНИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ СКЛАДНИХ ТРАЄКТОРІЯХ НАВАНТАЖЕННЯ...183

Марунич В.А.
ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ, СНИЖАЮЩИЕ РАБОТУ СКОЛЬЗЯЩЕГО РЕЗАНИЯ МАТЕРИАЛОВ...188