Архив номеров

Сейчас 31 гостей онлайн
Ulti Clocks content


2012. Содержание 65 выпуска

Содержание

Заховайко О.П., Костюченко В.В., Манзик Н.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙНОЇ МІЦНОСТІ ТА РОБОТОСПРОМОЖНОСТІ ОПОРИ КУЛЬКОВОЇ ВІЛЬНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ЗА СТАТИЧНОГО І ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ...5

Рудаков К.М., Яковлєв А.І.
МОДЕЛЮВАННЯ ВЕЛИКИХ ДЕФОРМАЦІЙ. ПОВІДОМЛЕННЯ 2. ТЕМПЕРАТУРНІ ДЕФОРМАЦІЇ...10

Moisejenko M.S., Salenko O.F., Kumurgy O.U., Ljashenko B.A.
APPLICATION OF WEAR-RESISTANT COATINGS FOR INCREASING EFFICIENCY OF ELEMENTS OF HYDROCUTTING DEVICES...19

Яворовский В.Н, Рощина И.А., Корнийченко П.А.
Теоретический АНАЛИЗ ВЫРУБКИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ...26

Солодкий В.И. 
ПРОФИЛИРОВАНИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ ДЛЯ ФАСОННЫХ ФРЕЗ С НАКЛОННЫМ ЗУБОМ...33

Кучер Н.К., Кучер В.Н.
О ПОВЕРХНОСТЯХ НАГРУЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ С РАЗЛИЧНОЙ РЕАКЦИЕЙ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ И СЖАТИИ...38

Лакша А.М.
МЕТОД СТВОРЕННЯ РЕАЛІСТИЧНИХ СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНИХ МОДЕЛЕЙ ДОВГИХ КІСТОК...44

Ковалев В.А.
СИЛОВЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНУТРЕННИХ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ НА ИНЕРЦИОННЫЕ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ В ОГРАНИЧЕННЫХ ОБЪЕМАХ...48

Дядюра К.О., Юнак А.С.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТА-ЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ НА ОСНОВІ САМООРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ НАПРАВЛЕНОГО ФОРМУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ДЕТАЛЕЙ...54

Севостьянов І.В., Іванчук Я.В.
РЕОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ ТА РІВНЯННЯ ВОЛОГИХ ДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ ПІД ЧАС ЇХ ВІБРОУДАРНОГО ІНЕРЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ...63

Жмерёв В.С., Генсицкая Е.Ф.
ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ОЦЕНИВАНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЁЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ...71

Хоменко И.М., Хоменко А.М.
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ И РЕЖИМА РАБОТЫ ГЕЛИОПРИЕМНЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВРАЩАЮЩИХСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОДНОЙ КООРДИНАТНОЙ ОСИ...76

Вакуленко С.В.
МЕТОДИКА ТЕОРЕТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВЕДЕНИХ ПРУЖНИХ ПАРАМЕТРІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОСНАЩЕННЯ З ОРІЄНТОВАНИМ ЦЕНТРОМ ЖОРСТКОСТІ...82

Коробко І.В.
МОДЕЛЮВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ВИТРАТИ...90

Шукаєв С.М., Гладский М.М., Шубін С.М.
ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ НАПРУЖЕНЬ НА ВТОМНУ МІЦНІСТЬ СТАЛІ 20...96

Кабанник С.М., Боронко О.О.
НЕЛІНІЙНІ ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ ВІБРООПОР ВЕРСТАТІВ...101

Леоненко П.В., Єщенко В.О.
СКІНЧЕНО-ЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ ІМІТАЦІЙНОЇ ТРЬОХВИМІРНОЇ МОДЕЛІ БІОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ «КІСТКОВА ТКАНИНА - ДЕНТАЛЬНИЙ ІМПЛАНТАТ - СУПРАКОНСТРУКЦІЯ»...105

Лищенко Н.В., Ларшин В.П.
ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРЕРЫВИСТЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ...110

Крищук М.Г., Ориняк А.І.
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИК РОЗРАХУНКУ J-ІНТЕГРАЛУ ДЛЯ ТРУБИ З НАСКРІЗНОЮ ПОПЕРЕЧНОЮ ТРІЩИНОЮ ПРИ КОМБІНОВАНОМУ НАВАНТАЖЕННІ СИЛОЮ, МОМЕНТОМ І ТИСКОМ. ЧАСТИНА:II...118

Левченко О.В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СИСТЕМ ГІДРОПРИВОДІВ ЦИКЛІЧНОЇ ДІЇ...125

Сидоренко Ю.М., Мариненко Я.О.
ПРО ВПЛИВ КАРТОННОГО КОРПУСУ ЗАРЯДУ ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ НА СТУПІНЬ ДЕФОРМУВАННЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ЗНЕШКОДЖЕННЯ САМОРОБНИХ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ...131

Корендій В.М., Ланець О.В. 
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ КОМБІНОВАНИХ ВІТРО-ВІБРАЦІЙНИХ УСТАНОВОК...139

Виноградов А.Г.
ПОГЛОЩЕНИЕ ЛУЧИСТОГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКА В РАСПЫЛЕННОЙ ВОДЯНОЙ СТРУЕ...145

Котляренко А.А.
ВПЛИВ НЕСТАЦІОНАРНОГО НАГРІВУ ЗОВНІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ КІЛЬЦЕВОГО ЗРАЗКА З РАДІАЛЬНИМИ ТРІЩИНАМИ НА ОПІР КРИХКОМУ РУЙНУВАННЮ...153

Малафеев Ю.М.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПЕРМАЛЛОЯ 50Н ПРИ ТОЧЕНИИ...159

Бабенко А.Є., Лавренко Я.І., Куренков М.М.
ВПЛИВ ГІРОСКОПІЧНИХ ЕФЕКТІВ НА КОЛИВАННЯ ВАЛУ ЦЕНТРИФУГИ...166

Батлук В.А., Параняк Н.М., Мельников О.В.
ПОБУДОВА МОДЕЛІ ФАКТОРІВ ЕФЕКТИВНІОСТІ РОБОТИ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧА НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ...175

Цисар М.О.
ФОРМУВАННЯ РЕЛЬЄФУ ПОВЕРХНІ УЛЬТРА-ТОНКОЇ ПЛІВКИ МІДІ...181

Марунич В.А., Яриз А.Ю.
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ РЕЗАНИЕМ...186

Гусак О.Г., Каплун І.П., Матвієнко О.А.
ВИБІР ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛОПАТЕВОЇ ГРАТКИ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОСТІ ОСЬОВОГО РОБОЧОГО КОЛЕСА...192