Архив номеров

Сейчас 14 гостей онлайн
Ulti Clocks content


2012. Содержание 64 выпуска

Рудаков К.М., Добронравов О.А.
МОДЕЛЮВАННЯ ВЕЛИКИХ ДЕФОРМАЦІЙ. ПОВІДОМЛЕННЯ 1. МУЛЬТИПЛІКАТИВНИЙ РОЗКЛАД ПРИ НАЯВНОСТІ ЧОТИРЬОХ ТИПІВ ДЕФОРМАЦІЙ......................................................... 6

Малафеев Ю.М., Приходько Д.Н.
ВЫБОР РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЕГО СТОЙКОСТИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРМАЛЛОЯ 50Н.................................................................................................. 13

Струтинський С.В., Гуржій А.А.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ НЕЛІНІЙНИХ ГІСТЕРЕЗИСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СФЕРИЧНИХ ШАРНІРІВ ПРОСТОРОВОЇ СИСТЕМИ ПРИВОДІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ТА РІЗНОМАСШТАБНИХ ПРОЦЕСІВ................................................................ 19

Данильченко Ю.М., Петришин А.И.
ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ШПИНДЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ» МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО СТАНКА............................................................... 27

Струтинський В.Б., Покінтелиця М.І
КОМПЛЕКСНІ МЕТОДИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬ ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ВЕРСТАТА.............................................. 35

 

Добрянський С.С.
СИЛИ І ТОЧНІСТЬ ПРИ НАРІЗУВАННІ РІЗЬБ ГОЛОВКАМИ............................................................ 43

Турик В. М., Воскобійник В. А., Воскобійник А.В.
ВПЛИВ НАПІВЦИЛІНДРИЧНОЇ КАНАВКИ НА ІНТЕГРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕЖОВОГО ШАРУ НАД ПЛАСТИНОЮ...................................................................................... 47

Криворучко Д.В., Сторчак М.Г.
ТЕМПЕРАТУРА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СТРУЖКИ..................................................................... 56

Збруцький О.В., Масько О.М., Сухов В.В.
БЕЗПІЛОТНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ КОНТЕЙНЕРНОГО СТАРТУ: СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ.................................................................................................... 63

Рыбин А.И., Мовчанюк А.В., Луговской А.Ф.
ПРИМЕНЕНИЕ ИМПЕДАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМАХ С УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ КАВИТАТОРАМИ..................................................................................................... 67

Крищук М.Г., Ориняк А.І.
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИК РОЗРАХУНКУ   ДЛЯ ТРУБИ З НАСКРІЗНОЮ ПОПЕРЕЧНОЮ ТРІЩИНОЮ ПРИ КОМБІНОВАНОМУ НАВАНТАЖЕННІ СИЛОЮ,МОМЕНТОМ І ТИСКОМ. ЧАСТИНА: I............................................................................................... 76

Чемерис О.М.
КОЛИВАННЯ КРУГЛИХ КІЛЬЦЕВИХ ПЛАСТИН З КОВЗНОЮ ОПОРОЮ......................................... 81

Коваленко Ю.І., Бондаренко М.О., Бондаренко Ю.Ю.
ВПЛИВ РЕЖИМІВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОЧИЩЕННЯ П‘ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ЯКІСТЬ СФОРМОВАНИХ НА ЇХНІХ ПОВЕРХНЯХ СРІБНИХ ЕЛЕКТРОДІВ............. 87

Веселовська Н.Р.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВЕРСТАТНИХ КОМПЛЕКСІВ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ В МАШИНОБУДУВАННІ  91

Головко Л.Ф., Блощицин M.С., Третяк В.А.
ФОРМУВАННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ ПОВЕРХОНЬ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМОВОГО НАПЛАВЛЕННЯ   99

Курілович В.Д., Ковальов С.В. к.т.н., Філатов Ю.Д
.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФАКТУРНОЇ АЛМАЗНО-АБРАЗИВНОЇ ОБРОБКИ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ.................................................................................................................. 106

Бурєнніков Ю.А., Козлов Л.Г., Репінський С.В
СИСТЕМА КЕРУВАННЯ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО РЕГУЛЬОВАНОГО НАСОСА З ПРОФІЛЬОВАНИМ ВІКНОМ ЗОЛОТНИКА КОМБІНОВАНОГО РЕГУЛЯТОРА ПОДАЧІ................................................................. 113

Севостьянов І.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОІМПУЛЬСНОГО ВІБРОПРЕСА ДЛЯ ПОТОКОВОГО ВІБРОУДАРНОГО ЗНЕВОДНЕННЯ ВОЛОГИХ ДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ............................................................ 119

Лисенко В.С., Пугач І.О.
РОЗРОБКА І АНАЛІЗ ГІДРОСИСТЕМИ ДВОХКАСКАДНОГО ГІДРОПІДСИЛЮВАЧА КРУТНОГО МОМЕНТУ З ДВОМА НАСОСАМИ................................................................................ 127

Яхно О.М., Костюк Д.В., Стричек Я., Антоняк П.
ВЛИЯНИЕ КАВИТАЦИИ НА ВЕЛИЧИНУ ПУЛЬСАЦИЙ ПОДАЧИ ШЕСТЕРЕННОГО НАСОСА....... 132

Равська Н.С., Охріменко О.А., Плівак О.А.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМОУТВОРЕННЯ ГВИНТОВОЇ КАНАВКИ СПІРАЛЬНИХ СВЕРДЕЛ ДИСКОВИМ ІНСТРУМЕНТОМ ПРЯМОЛІНІЙНОЇ ФОРМИ.............................................. 136

Можаровская Т.Н., Гигиняк Ф.Ф.
ОБ ОЦЕНКЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ МЕТАЛЛА СВАРНОГО ШВА СТАЛИ 15Х2МФА (Т=550
ОС) В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ СТАТИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ...... 146

Лапковський С.В., Савлюк С.А. Солдатова М.О.
КІЛЬКІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ............................................................................. 150

Ярмолюк В.В., Трубачев С.І.
ЗГИНАННЯ ТРИШАРОВИХ ПЛАСТИН З ЖОРСТКИМ ЗАПОВНЮВАЧЕМ НА ПРУЖНІЙ ОСНОВІ.... 156

Савуляк В.І., Федотова І.В.
СТАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПНЕВМАТИЧНОГО КОНІЧНОГО ПІДВІСУ ШПИНДЕЛЬНОГО ВУЗЛА З КАНАВКАМИ ЗМІННОЇ ГЛИБИНИ..................................................... 162

Веретельник Т.И.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ КАВИТАЦИИ В ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ.................. 167

Гомберг В., Дьяков Е.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКОГО ВЫСОКОСКОРОСНОГО ПРОЦЕССА...................... 172

Грабовський А.П., Бабієнко І.І.
ЗАКОНОМІРНОСТІ І МEХАНІЗМИ ПОШКОДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ НАПРАЦЮВАННІ............................................................................................... 178

Джемелінський В.В., Конашевич Г.Ю., Лесик Д.А
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРНО–УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОЗДОБЛЮВАННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ........................................................... 184

Боровик П.В.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА РАЗДЕЛЕНИЯ ПРИ ГОРЯЧЕЙ РЕЗКЕ НА НОЖНИЦАХ............................................................................................ 190

Гунько І.В.
ОЦІНКА ДЕФОРМІВНОСТІ МАТЕРІАЛУ ЗАГОТОВОК ПРИ ХОЛОДНОМУ ВАЛЬЦЮВАННІ.......... 196

Огородников В.А., Алиева Л.И., Деревенько И.А.
ПЛАСТИЧНОСТЬ МЕТАЛЛОВ ПРИ ОБЪЕМНОМ НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ.......................... 201

Рябичева Л.А., Усатюк Д.А., Белошицкий Н.В.
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОE СОСТОЯНИЕ ПРИ ПРЯМОМ ВЫДАВЛИВАНИИ ПОРОШКОВЫХ ПОРИСТЫХ ЗАГОТОВОК......................................................... 208

Смирнов Е.Н., Снитко С.А., Красенков С.Ю.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕФОРМИРОВАНИЯ НЕПРЕРЫВНОЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ МАЛОГО СЕЧЕНИЯ С ДЕФЕКТОМ ФОРМЫ “РОМБИЧНОСТЬ” В ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАЛИБРАХ 214

Грушко О.В.
ПАРАМЕТР НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ, УЧИТЫВАЮЩИЙ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА, И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПЛАСТИЧНОСТЬ.................................................................... 220

Кухарь В.В.
МАКРОПОКАЗАТЕЛИ ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ И РАБОТА ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ОСАДКЕ ЗАГОТОВОК ВЫПУКЛЫМИ ПЛИТАМИ............................ 227

Розов Ю.Г., Піманов В.В., Шкарлута Д.Б.
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ТРУБЧАТИХ ВИРОБІВ ІЗ СТАЛІ 20Х17Н2 ГІДРОПРЕСУВАННЯМ НА ГЛАДКІЙ  ПРАВЦІ............................................................................. 234

Рудь В.Д., Самчук Л.М.
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ СИНТЕЗУ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ СПЕЧЕНОГО КОМПОЗИТУ СИСТЕМИ Ti-Fe-C................................................................................. 239

Федоров С.В.
АКСИОМАТИКА ФЕНОМЕНА ТРЕНИЯ КАК ОСНОВНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ............ 244

Бабенко А.Є., Лавренко Я.І
ОЦІНКА МІЦНОСТІ ЧАШКИ ЛАБОРАТОРНОЇ ЦЕНТРИФУГИ ТА ВПЛИВУ КОНСТРУКТИВНО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ............................................................................ 255

Петраков Ю.В., Клавак А.М., Шевчук А.І.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РЕЗАНИЯ НА СТАНКАХ С ЧПУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САМ-СИСТЕМ............................................................................................. 264

Танович Л., Попович М., Младенович Г.
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ МИКРОРЕЗАНИЯ МРАМОРА И ГРАНИТА...................................... 271

Гожій С.П., Кліско А.В., Носенко А.І.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ШТАМПУВАННЯ ОБКОЧУВАННЯМ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ АДАПТОВАНОЇ ЗАГОТОВКИ......................................................... 276

Антонюк В.С., Бондаренко М.О., Хандюк М.В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОЧОГО ІНСТРУМЕНТУ ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБНОГО ВИРОБНИЦТВА МОДИФІКУВАННЯМ ЙОГО ПОВЕРХОНЬ НІТРИДОМ ТИТАНУ............................................... 283

Тимофеев Ю.В., Шелковой А.Н., Клочко А.А.
НАУЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОПРЕДЕЛНИЯ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕЛИЧИН УПРОЧНЕННОГО СЛОЯ ПРИ ФОРМООБРАЗОВАНИИ КРУПНОМОДУЛЬНЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС.............................................. 288