We have 96 guests online
Ulti Clocks content


2010. Content №58

Б.І. Ковальчук, С.С. Зубков
Узагальнений критерій міцності матеріалів з різними властивостями на розтяг і стиск....7

 Е.А. Глушко, С.Г. Радченко
Устойчивое моделирование технологических процессов и систем.....12

 Є.І. Крижанівський, Р.С. Яким, Л.Є. Шмандровський, Ю.Д. Петрина
Конструкторсько-технологічне забезпечення контактної тривкості опор кочення тришарошкових бурових доліт.....18

М.К. Кучер, М.М. Заразовський
Оцінка мікромеханічних моделей прогнозування ефективних констант пружності волокнистих композитів....24

С.С. Добрянський 
Нарізування крупних внутрішніх різьб різьбонарізними головками.....30

А.О. Сяський, О.Я. Трохимчук 
Мішана контактна задача для пластинки з криволінійним отвором і системи штампів з кутовими точками.....36

В.Б. Копей
Скінченно-елементний аналіз та оптимізація різьбових з’єднань.....42

Н.Г. Чаусов, А.П. Пилипенко,  М.Н. Бондар, Е.М. Порохнюк
Влияние концентратора напряжений на кинетику разрушения листовой нержавеющей стали с учетом импульсных подгрузок .....48

Н.И. Ковалев, С.В. Солдатова, Г.А. Белявский
Возможность использования комплекса «Поиск» для обнаружения экологически опасных объектов в водной среде и районирования подводных загрязненных грунтов......53

В.Б. Струтинський, Д.Ю. Федориненко
Статистичні характеристики вібраційного поля переміщень осі шпинделя на гідростатичних опорах..... 59

О.С. Ганпанцурова
Повышение энергетической эффективности ветроэнергетических установок с гидравлической системой отбора и перераспределения мощности.....64

М.О. Цисар
Оптимізація способів виробництва п'єзокерамічних елементів зондових мікроскопів......71

С.В. Лапковський,  Д.Є. Попов, М.О. Солдатова
Технологічність деталей в умовах автоматизованого виробництва......76

О.Ф. Луговський, І.М. Берник
Ультразвукові кавітаційні апарати для реалізації екологічно безпечної технології вилучення пектину з вторинної рослинної сировини....82

В.А. Батлук, І.В.Проскуріна, В.В. Батлук
Математична модель процесу очищення запиленого потоку в технологіях машинобудування.....87

Я.В. Павлюк, В.С. Рагулина, П.В Фернати
К задаче расчета деформаций обратной ползучести нелинейно-вязкоупругих материалов при полной разгрузке..... 94

 В.В. Касперская, А.Д. Погребняк, М.Н. Регульский
Предельное состояние алюминиевых сплавов в условиях асимметричного циклического нагружения с учетом концентрации напряжений......101

 К.Н. Рудаков
Про создание конечно-элементной модели корпуса главного циркуляционного насоса блока АЭС типа ВВЭР-1000.....106

А.Є. Бабенко, Я.І. Лавренко
Вплив технології виготовлення чашки лабораторної центрифуги на її міцність.....111

Т.О. Цисар
Визначення параметрів процесу інжекційного формування на основі комп’ютерного моделювання.....116

О.О. Боронко, С.І. Динський
Нелінійні параметричні коливання каната з вантажем....122

В.М. Карпенко, Е.В. Филипенко
Разработка экспериментального устройства для испытания деформационных свойств формовочной смеси....129

 А.В. Узунов
Иерархичное представление развития модели на примере гидромеханического преобразователя....134

 С.Д. Войтенко, А.О. Вінгловський, Ю.М. Сидоренко
Експериментальні дослідження процесу деформування корпусів контейнерів для знешкодження саморобних вибухових пристроїв...147

 А.П. Грабовський, А.В. Марочко
Мікромеханіка пошкоджуваності конструкційних матеріалів....155

В.П. Ламашевский, В.Н. Кучер
Влияние вида напряженного состояния на деформирование и прочность стали 20Х25Н20С2....165

Н.В. Новиков, В.И. Кущ, С.И. Шестаков
Применение критерия Писаренко-Лебедева для прогнозирования циклической прочности аппаратов высокого давления для синтеза алмазов и других сверхтвердых материалов....171

В.П. Голуб, В.Н. Пелых, А.Д. Погребняк
Прогнозирование усталостной долговечности призматических металлических стержней при асимметричном растяжении-сжатии методом эквивалентных напряжений....177

В.С. Медведев
Универсальный метод расчета формоизменения и энергосиловых параметров прокатки сложных фасонных профилей...183

А.В. Плащинская
Кинетика роста усталостных трещин в тонких пластинах конечных размеров при асимметричном нагружении....189

 М.С. Шидловский
О методах исследования систем остеосинтеза конечностей человека....195

О.А. Бур’янов, А.В. Самохін, В.В. Котюк, О.В. Тимошенко
Раціональна жорсткість шарнірних апаратів для лікування травм та захворювань суглобів пальців кисті....204

В.І. Стеблюк, Д.М. Савченко, Ю.Г. Розов, О.В. Холявік
Дослідження процесу розрізання труб одночасним зсувом і крученням на вдосконаленому пристрої.....208

В.Л. Калюжний, М.В. Орлюк, В.А. Пархомчук, І.В. Козаченко
Розробка маловідхідної технології виготовлення заготовок різцетримачів із сталі 35ХГСА.....212

В.Б. Устьянов, В.В. Іващенко
Ресурсозберігаючі технологіїу виробництві будівельних матеріалів......216

О.О. Бабій, С.М. Добровлянський
Методика визначення витрат енергії при вирубці на кривошипному пресі.....219

М.А. Новік
Статичні характеристики електропневматичного багатопозиційного приводу.....223

Н.В. Новиков, Л.Н. Девин, А.А. Осадчий, А.Г. Сулима, Н.Н. Деркач

Влияние демпфирования режущих пластин из поликристаллов КНБ на стойкость резцов.....229

О.М. Яхно, Е.А. Луговская, А.В. Мовчанюк
Исследование возможностей технологии ультразвуковой кавитационной очистки эластичных поверхностей.....234

І.Л. Сидоренко
Про дослідження медичних стентів із застосуванням методу скінченних елементів......241

М.К. Кучер, М.П. Земцов, Є.Л. Данильчук
Дослідження процесів статичного короткочасного деформування мультифіламентних полімерних матеріалів.....247

Н.С. Равська, О.А. Охріменко, Я.Р. Дубик
Багатопрохідне оброблення зубчастих коліс черв’ячними зуборізними фрезами.....254

В.С. Лисенко, В.К. Буслов
Аналіз математичної моделі гідропідсилювача крутного моменту......259

А.Е. Бабенко,  Д.А. Красновид,  А.А. Ходаковский,
Расчет напряженно-деформированного состояния метчикa.....265

В.І. Мірненко, А.К. Скуратовський, О.В. Радько
Корозійна стійкість сталі 38Х2МЮА після іонноазотуючої обробки.....269

С.В. Струтинський
Наукові основи розробки регульованих сферичних опор рідинного тертя для просторових механізмів.....273

Ирина Стефанова Александрова
Исследование возможностей для управления макрогеометрией режущей поверхности абразивных инструментов.....282

Zbigniew Pater, Krzysztof Łukasik, Volodimir Ivanovič Stebliuk
Numerical simulations of screw spike, worm and gear rolling289

О.М. Чемерис
Несиметричні коливання стиснутих круглих пластин з ковзною опорою.....295

 В.О. Маковей
Проблема обмеження руйнувань магістрального газопроводу.....301