We have 184 guests online
Ulti Clocks content


2011. Content №60 t.2

Nitzschke S., Woschke E., Daniel C., Strackeljan J.
Simulation von schwimmbuchsenlagerungen in Abgasturboladern ....7

Strackeljan J., Fischer J. Aktuelle
Problemstellungen zur Dynamik von Laborzentrifugen ...13
Малафеев Ю.М., Кирсанов А.А
Исследование тонкого точения пермаллоя 50Н... 20

Боронко О.О., Динський С.І., Середа А.В., Глушко С.В.
Вимушені нелінійні коливання каната з вантажем при горизонтальному кінематичному його збудженні... 24

Рокожиця Н.М., Закревська Л.В., Готвянський Ю.Я. 
Сучасні технології отримання і рафінування цирконію ...31

 

Хижняк В.Г., Аршук М.В., Лоскутова Т.В.
Дифузійна металізація титаном та алюмінієм сталі 12Х18Н10Т після азотування ...35

Богушевський В.С., Сухенко В.Ю., Шматко О.В.
Математична модель і система керування режимом дуття конвертерної плавки ...38
Чорний А.В., Смирнов І.В., Зіберов М.Л.
Відновлення емалевих покриттів плазмовим напиленням плакованих порошків ...44
Фомічов С.К., Василенко О.І.
Реєстрація результатів контролю зварних магістральних трубопроводів в умовах електрохімічної корозії ...48
Жданов Л.А., Коваленко В.Л.

Шляхи виключення суб’єктивних факторів та новий комплексний критерій оцінки стабільності існування дугового розряду при випробуванні зварювальних матеріалів... 52
Охай Ю.І., Фомічов С.К.

Методика дослідження матеріалів контактних наконечників на тертя та знос... 57
Струтинский В.Б., Рыкунич А.Ю., Весельская Е.А.
Математическое моделирование стохастического баланса спроса и предложения коммерциализованных объектов интеллектуальной собственности в сфере машиностроения... 61
Постиженко В.К., Береговая О.С.
Влияние процентного содержания воздуха на физико-механические характеристики модельного состава «ВЕЛЕН»... 67
Доній О.М.

Імітаційне моделювання гомогенної та гетерогенної кристалізації Al та сплаву Al-Si ...72
Кулініч А.А.

Вплив берилію на структуру та механічні властивості ливарного сплаву системи Al – Mg 79
Красовський М.О., Лавренко В.О.
Eлектрохімічні властивості первинної фази Al3ScxZr1-x у деформівних алюмінієвих сплавах системи Al−Zn−Mg−(Cu), легованих скандієм... 83
Омелич М.Ф., Мовчанюк А.В., Фесич В.П.
Особенности построения мощных буферных каскадов систем управления ультразвуковыми приводами систем мехатроники... 88
Бондарець О.А., Халімон О.П.

Термодинамічний підхід до описання кінетики накопичення розсіяних пошкоджень в конструкційних матеріалах ...92
Калюжний О.В., Запорожченко А.С.
Моделювання процесу холодного гнуття заготовки і подальшого витягування... 96

Калюжний В.Л., Піманов В.В.
Визначення параметрів холодного видавлювання заготовок карбувальних пуансонів із інструментальних сталей... 100

Чернега С.М., Поляков І.А., Медова І. Ю.
Підвищення зносостійкості поверхневих шарів металів та сплавів боридними покриттями за участю міді ...104
Попіль Ю.С., Корж В.М., Кондрашев П.В.
Газолазерне різання тонколистових металів з використанням воднево-кисневого полум’я

Скачков І.О., Рибіцький О.О.
Оцінка енергетичних характеристик машин точкового контактного зварювання за комп'ютерною моделлю ...113
Смирнов И.В.
Формирование плазменных покрытий при использовании плакированных и ультрадисперсных кераміческих порошков... 117
Жданов Л.А., Стреленко Н.М.

Термодинамічна модель прогнозування утворення шпінелей на міжфазній границі метал – шлак при електродуговому зварюванні та наплавленні ...123
Гринь А.Г., Свиридов А.В.
Исследования влияния неметаллических включений в сварных швах на медной основе, на эксплуатационные свойства сварного соединения... 127
Лебедев А.В., Дубко А.Г., Лопаткина Е.Г.
Основные биофизические свойства мягких живых тканей при электросварке ..130
Шидловский Н.С., Лакша А.М., Шпак Д.Ю.
Натурные испытания систем "большеберцовая кость с переломом–стержневой аппарат фиксации"... 134

Маковей В.А., Зубов В.И. 
Динамическое разрушение конструкционных материалов... 141

Богушевський В.С., Сергеєва К.О., Жук С.В.
Автоматизована система керування конвертерною плавкою... 147
Чернега С.М., Кірчу І.Ф., Величко А.П.
Кавітаційна стійкість метастабільної аустенітної сталі 40х18г15афл легованої азотом... 152
Гончарук Д.А., Баглюк Г.А.
Реакционный термический синтез композитной губки из брикетированых порошковых смесей систем FE-TI-B-С ...155

Лисенко В.С., Буслов В.К., Муращенко Є.Г.
Конструкція та математична модель гідропідсилювача крутного моменту... 160
Пащенко В.М., Кузнецов В.Д.
Керування процесом формування потоку плазми в технологіях інженерії поверхні застосуванням обертального магнітного поля... 164
Сокур Т.Д., Попіль Ю.С., Корж В.М.
Огляд сучасного стану і перспектив розвитку газотермічних способів нанесення покриття... 168
Саленко О.Ф., Фомовська О.В., Дудюк В.О., Мана О.М.
Про деякі результати досліджень струминно лазерного-впливу на поверхню твердих тіл... 172
Виноградов А.Г.

Дослідження процесів теплообміну розпиленої води з повітрям за допомогою програмного комплексу FLOWVISION... 180
Ремарчук М.П., Супонєв В.М., Олексин В.І.

Гідропривід як складова машин для безтраншейної прокладки підземних комунікацій... 183
Бобін А.Б., Бобіна М.М., Іванов Д.В.
Вплив комплексного поверхневого зміцнення багатогранних непереточуваних твердосплавних пластин на їх стійкість 186