We have 75 guests online
Ulti Clocks content


2009. Content №57

Равська Н.С., Панчук В.Г,  Рублюк О.В.

Теоретичні дослідження впливу параметрів процесу різання на силу різання при відрізанні фрезами

Залога В.А., Дядюра К.А.
О системно-синергетическом подходе к исследованию открытой системы жизненного цикла машиностроительного изделия

Родин Р.П., Пливак А.А.
Формообразование задних поверхностей зенкера с криволинейными режущими кромками

Лукьянова И.Э., Шарипов В.Н.
Расчет остойчивости плавающих понтонов для резервуаров

Ларшин В.П., Якимов А.В.
Анализ ресурса стойкости режущего инструмента

Ковальчук Б.І., Зубков С.С.
Про критерії граничного стану пластичних ізотропних матеріалів за складного напруженого стану

Яременко М.А.
Акустико-эмиссионное диагностирование сварных магистральных трубопроводов с длительным сроком эксплуатации

 

Батлук В. А., Сукач Р.Ю., Басов М.В., Козира І.М.
Шляхи вирішення задач безпеки при обробці матеріалів абразивним інструментом

Чухліб В.Л., Борисенко А.Ю.
Дослідження впливу технологічних параметрів протяжки на молоті на мікроструктуру поковок зі сталі 3 пс

Іскович-Лотоцький Р.Д., Севостьянов І.В.
Аналіз способів сепарування вологих дисперсних матеріалів та обладнання для їх реалізації

Petro Tkachuk, Jens Strackeljan, Tahsin Doguer
Simulation von Wälzlagerschäden

Петраков Ю.В.,  Паньків К.М., Живцов С.П.
Формирование геометрических моделей ручья калибров станов холодной прокатки труб

Проволоцкий А.Е., Мохеб Мохаммад
Управление комплексным технологическим процессом

Пасічник В. А.,  Лашина Ю.В.
Синтез технологічного процесу складання виробу на основі інформації про бінарні відношення обмежень рухливості

Берник І.М.,  Луговський О.Ф.,  Мовчанюк А.В.,  Ляшок А.В.
Дослідження параметрів ультразвукового поля в технологічному процесі кавітаційного гідролізу-екстракції пектину

Калюжний В.Л.,  Калюжний О.В.,  Піманов В.В., Паляничко Є.М.
Випробування малопластичних матеріалів в умовах гідростатичних тисків

Бабій О.О.,   Добровлянський С.М.,  Холявік О.В.
Енергетика процесу виконання розділювальних операцій на кривошипному пресі

Ляшенко Б.А.,  Скуратовський А.К., Радько О.В.,  Целіщев Ю.П.
Вплив параметрів імпульсного газотермоциклічного іонного азотування на характеристики сталевих  матеріалів

Новік М.А., Кучерук Ю.М.
Поворотний пневмогідравлічний привод з цифровим керуванням

Солодкий В.І., Довжик Є.В.
Утворення гвинтових поверхонь конічним інструментом.

Мосійчук В.С., Шарпан О.Б.
Застосування цифрового оптоелектронного сенсора для вимірювання пульсу в системі кровообігу людини

Селиверстов И.А., Русанов С.А., Смирнов И.В. , Копылов В.И.
Анализ процесса вакуумной металлизации порошковых материалов в виброкипящем слое

Болотов Г.П., Болотов М.Г., Рыжов Р.Н.
Очистка тлеющим разрядом металлических поверхностей перед диффузионной сваркой и пайкой в вакууме

Гавриш А.П., Роїк Т.А., Мельник О.О., Віцюк Ю.Ю.
Вимірювання температури в зоні різання при магнітно-абразивному обробленні

Криворучко Д.В., Залога В.А., Залога О.А.
Исследование влияния параметров модели трения на распределение контактных напряжений, силы и температуры резания при механической обработке сталей

Стась С.В.
Анализ гидродинамических характеристик потока жидкости в специальных пожарных стволах и насадках щелевого типа

Стеблюк В.І., Холявік О.В., Лукасик К. 
Використання ліній току для визначення кількості переходів при гідродинамічному моделюванні витяжки глибоких коробчастих виробів із листового металу

Дудюк В.О., Саленко О.Ф.
Аналіз розподілу потужності випромінювання оптичного квантового генератора (ОКГ) у потоці рідини малого діаметру

Стеблюк В.И.,   Савченко Д.Н., Розов Ю.Г.
Методы совершенствования способов резки труб на короткие заготовки

Узунов О.В., Ночніченко І.В., Галецький О.С.
Вплив температурних змін характеристик дроселів на роботу гідравлічного амортизатора

Васильев М.И., Сурков А.С., Шапорев В.П.
Интенсификация массообмена гетерогенных систем

Кучер М.К.,  Заразовський М.М.
Оцінка міцності шаруватих пластиків із врахуванням деградації механічних характеристик шарів в процесі деформування

Сахаров О.С., Сівецький В.І., Сокольський О.Л.
Чисельне дослідження процесу змішування в’язких рідин в коаксіальному зазорі

Шукаєв С.М.,  Панасовський К.В., Морозова Н.Є.
Оцінка довговічності металевих сплавів в умовах двовісного малоциклового блокового навантажування

Данилова Л.М., Чепурко Є.Ю.
Застосування T-FLEX для розрахунку параметрів різьбоформування

Струтинський В.Б.,  Кириченко А.М.
Теоретичний аналіз жорсткості шестикоординатного механізму паралельної структури

Добровлянський С.М., Вишневський П.С., Калантир С.Ф., Злочевська Н.К.
Розробка системи виміру та методики тарування датчика зусилля

Яхно О.М., Луговская Е.А.
Физическая  модель  и  возможности  технической  реализации экологически  безопасной  технологии  ультразвуковой  кавитационной  стирки