We have 178 guests online
Ulti Clocks content


2008. Content 54

Калюжний В.Л., Маковей В.О., Стародуб М.П., Горностай В.М.
Моделювання умов навантаження та вплив конструктивних факторів на напружений стан карбувальних штемпелів 5

Алиев И.С., Матвийчук В.А.
Исследование влияния поверхностного пластического деформирования на состояние поверхностного слоя и служебные характеристики изделий 13

Огородников В.А., Перлов В.Е., Кирица И.Ю.
Диагностика материалов в задачах технологической механики и автотехнических экспертизах 21

Стеблюк В.І., Холявік О.В.
Еквіпотенціальні лінії швидкості і лінії току при витягуванні коробчастих виробів із листового металу 26

Тітов В.А., Рядинський В.І., Акопян В.В.
Розробка програмного забеспечення розрахунку напружено-деформованого стану та енергосилових параметрів процесів пластичного формоутворення 31

Антонюк В.С., Бєлова А.В., Петренко С.Ф.
Вплив параметрів п’єзоелектричного двигуна на точність систем прецизійного позиціювання 36

 

Nikolaj Al. Mitev
Material properties determination by using of weakly-singularity kernels of creep and relaxation ат impact on а viscoelastic body 42

Чемерис О.М., Грабовський А.П.
Коливання балок з проміжними шарнірами при комбінованих граничних умовах 48

Шидловський М.С., Лакша А.М., Бур’янов О.А.
Дослідження деформаційних характеристик систем фіксації, що використовуються при лікуванні пошкоджень кісток та суглобів 51

Шидловський М.С., Маланчук В.О., Копчак А.В.,
Натурне дослідження міцності та структури кісткового зрощування переломів нижніх щелеп 53

Узунов А.В., Балагурин А.А.
Структура электрогидравлического привода со встроенной моделью 72

Иван Николов Пангелов, Светослав Динев Динев, Христо Цанев Метев
Возможности зубообработки с использованием неспециализированных инструментов и станков с ЧПУ 78

Головко Л.Ф. Чумаченко О. С.
Економічне обгрунтування альтернативних технологій розділових операцій листових деталей 85

Пасічник В.А., Кореньков В. М.
Підтримка життєвого циклу виробу на основі моделі N-арних відношень обмежень рухливості 93

Братан С.М., Сазанов С.В.
Моделирование процессов доводки поверхностей свободным абразивом 102

Каинов Д.А.
Проблемы построения критериев качества при производстве деталей 108

Устьянов В.Б., Іващенко В.В.
Нові можливості вічного матеріалу (нова структура і технологія керамічних і безвипальних будівельних матеріалів) 114

Браславский Ю.В.
Эрозионно-коррозионный износ трубопроводов на зарубежных АЭС 117

Новік М.А.
Аналіз точності позиціювання цифрових приводів 124

Тітов В.А, Мозговий О.В.
Вплив алмазного вигладжування поверхні сталей на розсіяння механічної енергії 131

Чигиринский В.В., Качан А.Я., Бень А.Н.
Обобщенная теория пластичности. Модель сложной пластической среды 141

Титов В.А., Шмельова Л.В., Калантырь С.Ф., Акопян В.В.
Кинематическая модель закрытой прошивки заготовки коническим пуансоном 149

Яхно О.М., Кобринець А.К.
Про розрахунок радіального підшипника ковзання при незмінному положенні лінії центрів вала і підшипника 154

Дидык Р.П., Безрукавая В.А., Грязнова Л.В., Лисняк А.Г.
Влияние предварительной ударно-волновой обработки на параметры борирования низколегированной стали 163

Ковалев В.А., Серый А.Н.
Исполнительные механизмы автоматизированного склада на базе элементов пневматики 168

Сороченко В.Г., Шепелев А.А.
К вопросу о контактном взаимодействии в процессах алмазно-абразивной обработки полимерных композиционных материалов 175

Чуклин А.А.
Проблемы применения термопар в системе внутриреакторного контроля 185

Кучер Н.К., Скрипченко В.И., Данильчук Е.Л.
Закономерности деформирования полиамидных технических нитей на основе найлона 6.6 190

Бондарев С.В., Горбатенко Ю.П.
Оценка прочности деталей и узлов эскалатора при многоцикловом нагружении на этапе проектирования 199

Загирняк М.В., Драгобецкий В.В., Троцко О.В.
Расчёт оптимальных параметров деформации при формоизменении листовых заготовок 214

Дрозденко В.М., Перфілов В.Е., Піддубний П.О., Ципоренко В.О. Струтинський В.Б., Литвин О.В., Гейчук В.М., Кравець О.М.
Науково-технічні проблеми верстатобудування та їх вирішення при розробці нової гами металорізальних верстатів київського верстатобудівного концерну 220

Евтушенко А.О., Гусак О.Г., Федотова Н.А.
Розрахункове дослідження впливу діагональності поверхні струму і змінності товщини шару на гідравлічні характеристики гратки профілів робочого колеса типової лопатевої системи 239

Гусак О.Г., Сотник М.І., Іванов М.М. Смертяк С.Ю., Хованський С.О., Бойко В.С.
Техніко-економічні вимоги до насосних станцій водопровідних мереж житлово-комунального господарства 247

Гусак О.Г., Євтушенко А.О., Панченко В.О., Островський І.В.
Регулювання режиму роботи насосуз лопатевою системою типу НР 252

Вертячих О. В., Карапузова М. В., Неня В. Г., Неня А.В.
Гідродинамічні аспекти блочно- модульного конструювання проточних частин насосів гідродинамічного принципу дії на ділянці «вихід з робочого колеса- вхід у відвід» 256

Фомовська О.В., Саленко О.Ф.
Формування мікрогеометрії закрайки різу при гідроструминному різанні: вплив технологічних факторів на параметр шорсткості поверхні Rа 265

А.Н. Зубахин
Влияние геометрических параметров на радиальные гидродинамические силы в щелевых уплотнениях центробежных насосов 274

Луговая С.О., Ольштынский П.Л., Твердохлеб И.Б.
Поиск способов изменения рабочей характеристики многоступенчатых насосов: а) с целью смещения местоположения оптимума по подаче; б) с целью улучшения формы напорной характеристики 279

Евтушенко А.А., Каплун И.П., Шепеленко А.А.
Применение разрезных лопастей в рабочем колесе малогабаритной осевой ступени шнекового типа 289