We have 58 guests online
Ulti Clocks content


2008. Content 53

Копилов В.І., Смирнов І.В.
Вплив параметрів частинок і мікрорельєфу поверхні на формування фізичної площі контакту при газотермічному напиленні 5

Kozhar S., Khalimon A.
Investigation of Properties of AlSi12CuNiMg Cast Aluminium Alloy 17

Матієга В.М., Потоцький І.В.
Теорія поперечних гальванотермомагнітних холодильних елементів та анізотропних термоелементів 23

Ларшин В.П., Якимов О.В., Ліщенко Н.В.
Визначення температури шліфування на основі комп'ютерного моделювання процесу 30

Івановський О.А., Охріменко О.А.
Кінематика формоутворення гвинтових поверхонь свердла при магнітно-абразивній обробці 37

Остаф’єв В.О., Скицюк В.І., Діордіца І.М.

Оптимізація розташування датчика віброакустичних коливань у тілі різального інструменту під час токарної обробки (частина І) 47

Покинтелица Н.И.
Определение величины и закономерности распределения контактных напряжений при термофрикционной обработке 53

Буслов В.К., Лысенко В.С., Таурит Т.Г.
Трехканальная гидравлическая система управления автономной ветроэнергетической установкой 60

Панчук В.Г., Рублюк О.В.
Метод визначення профілю заготовки при моделюванні процесу відрізання фрезами 67

Коваль В.В.
Напружено-деформований стан конструктивного елемента з урахуванням розсіяних пошкоджень 75

Виноградов А.Г.
Розрахунки траєкторних параметрів крапель водяної завіси у вертикальній площині 84

Рудаков К.Н., Шакиб Хамед
Разработка методики расчетов дисков газотурбинных двигателей методом конечных элементов в трехмерной постановке 88

Батлук В. А., Дадак Ю.Р.
Математичне моделювання траєкторії руху частинки пилу у пиловловлювачі з жалюзійним відокремлювачем 95

Львов Г.І., Лисенко С.В.
Довготривала міцність нерівномірно нагрітих елементів конструкцій 101

Майборода В.С., Бобіна М.М., Соловар О.М., Бобін А.Б.
Спосіб комбінованого зміцнення інструменту з твердого сплаву Т15К6 106

Чирков А.Ю.
Развитие и реализация смешанной схемы метода конечных элементов в задачах прочности, колебаний и устойчивости элементов конструкций 112

Цыбенко А.С., Крищук Н.Г., Антонович А.В., Дуравкин И.П., Коваль В.П.
Влияние маневренности на надежность и стоимость пусковых режимов энергоблоков мощностью 200МВт ТЭС 122

Коваль А.Д., Хоссейн Сафарханлу
Реологические свойства иранских нефтей 128

Трофімов І.Л.
Метод підвищення експлуатаційних властивостей мастильних матеріалів дією електростатичного поля 134

Рогов В.В.
Элементы контактного взаимодействия в прогрессивных процессах финишной прецизионной обработки деталей электронной техники и оптических систем из неметаллических материалов 145

Веретільник Т.І., Матухно О.В., Дифучин Ю.М.
Експериментальне дослідження бактерицидної дії гідродинамічної кавітації при обробці води на очисних спорудах 157

Носуленко В.І., Шмельов В.М., Чумаченко О.С.
Технологічні схеми формоутворення розмірної обробки електричною дугою по принципу суміщеної і послідовної дії 161

Панасюк О.О., Власова О.В., Мініцький А.В., Баглюк Г.А., Маслюк В.А.
Вплив хіміко-термічного оброблення та типу прошарків на абразивне зношування порошкових магнітно – м’яких деталей 166

Чумаченко О.С.
Оптимізація гідродинамічних характеристик потоку робочої рідини в умовах розмірної обробки електричною дугою отворів із фасками 170

Петраков Ю.В., Амин Афшар Камбиз
Птимизация токарной обработки 177

Чухлеб В.Л., Ашкелянец А.В.
Анализ существующих технологий изготовления дисков с уступами свободной ковкой 186

Левченко Г.В., Ершов С.В., Головко Д.С., Грицай Т.В.
Влияние режимов деформации блюма на структуру термообработанных железнодорожных осей 189

Мозговой В.Ф., Липский Е.Р., Реученко В.А.
Оптимизация конструкции заготовки моноколеса турбины с применением современных методов анализа процессов литья жаропрочных сплавов 195

Стеблюк В.И., Савченко Д.Н., Розов Ю.Г.
Способы резки труб на короткие заготовки и перспективы их усовершенствования 199

Титов А.В., Лабур Т.М., Пузырёв А.Л.
Особенности алмазного выглаживания сплава ВТ-23 с использованием твердой смазки 202

Шукаєв С.М.; Заховайко О.П., Гладський М.М., Панасовський К.В., Моваггар А.
Втомна довговічність титанових сплавів при нерегулярному малоцикловому навантажуванні 208

Данильченко Ю.М., Пастернак С.І., Кривошея А.В.
Продуктивність контурної обробки зубчастих ланок дисковим інструментом 215

Шатіхін В.Є.
Використання динамічного коефіцієнта привода сонячних батарей для уточнення роздільної здатності бортової апаратури спостереження 226