We have 57 guests online
Ulti Clocks content


There are no translations available.

Секція 1 Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла

Зміст

 1. НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО - ЗАПОРУКА СТВОРЕННЯ ВИСОКОНАДІЙНИХ АВІАЦІЙНИХ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІ
 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ С УЧЕТОМ  АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОЛУФАБРИКАТОВ

 3. ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ПОШКОДЖУВАНОСТІ ПІСЛЯ ДОРНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОТВОРІВ АВІАЦІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ

 4. МЕТОД ОЦІНКИ ПОШКОДЖУВАНОСТІ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ПРОСТОМУ НАВАНТАЖЕННІ

 5. КВАЗІ–СТАТИЧНЕ ВИПРОБУВАННЯ ДЕМПФЕРА ДЛЯ БОЛІДА  ФОРМУЛИ СТУДЕНТ КПІ

 6. МЕТОД РОЗРАХУНКУ ДОВГОВІЧНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ УМОВ МАЛОЦИКЛОВОЇ ВТОМИ З УРАХУВАННЯМ ПОШКОДЖУВАНОСТІ

 7. НАТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ З’ЄДНАННЯ ІМПЛАНТА, ЩО ЗАМІНЮЄ ГОЛОВКУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ, З КІСТКОВОЮ ТКАНИНОЮ

 8. МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ  БІОМЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАСОБІВ ЗРОЩУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК СТОПИ ЛЮДИНИ

 9. ВІЛЬНІ КОЛИВАННЯ ОСЕСИМЕТРИЧНИХ БАГАТОШАРОВИХ ОБОЛОНОК

 10. АНАЛИЗ СКОРОСТНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ УДАРНЫХ НАГРУЗКАХ

 11. К ВОПРОСУ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ УРАВНЕНИЙ УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПОЛЗУЧЕСТИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ

 12. ВПЛИВ МІЦНОСТІ МАТЕРІАЛУ МЕТАЛЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЇ САМОРОБНИХ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ НА ФОРМУВАННЯ МЕРИДІОНАЛЬНОГО КУТА РОЗЛЬОТУ ОСКОЛКОВОЇ МАСИ

 13. ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ ПОДКРЕПЛЕННЫХ РЕБРАМИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ

 14. СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ПОДКРЕПЛЕННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК С ПРИСОЕДИНЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ТЕЛАМИ

 15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СКАЧКООБРАЗНОЙ ДЕФОРМАЦИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ СПЛАВОВ

 16. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ СИНТЕТИЧНИХ СТРІЧОК ПРИ СТАТИЧНОМУ КОРОТКОЧАСНОМУ ТА ТРИВАЛОМУ НАВАНТАЖЕННІ

 17. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УСТАЛОСТНОЙ ТРЕЩИНЫ С УЧЕТОМ ДВУХОСНОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ У ЕЕ ВЕРШИНЫ

 18. АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ОЦІНКИ РЕСУРСУ ОБ’ЄКТІВ ПРИ СТАТИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ

 19. КОЛИВАННЯ ТРИШАРОВИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ОСНОВІ УТОЧНЕНОЇ ТЕОРІЇ

 20. АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ФІКСАЦІЇ ПЕРЕЛОМІВ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ

 21. ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ ЦЕНТРИФУГИ ЗАКРІПЛЕНОЇ НА ПРУЖНІЙ ОПОРІ З НЕЛІНІЙНОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ

 22. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ  ОДНОНАПРАВЛЕННЫХ УГЛЕПЛАСТИКОВ  ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

 23. УРАВНЕНИЕ ДИАГРАММЫ ДЕФОРМИРОВАНИЯ, СВЯЗЫВАЮЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ С УСТАЛОСТНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ

 24. ВПЛИВ ВИДУ І ХАРАКТЕРУ НАВАНТАЖЕННЯ НА ПОШКОДЖУВАНІСТЬ ТЕПЛОСТІЙКИХ СТАЛЕЙ

 25. КОЛИВАННЯ ЕЛІПТИЧНИХ МЕМБРАН

 26. О ВЛИЯНИИ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА КОЛЕБАНИЯ КОЛЬЦЕВОЙ КРУГЛОЙ ПЛАСТИНКИ

 27. ДЕФОРМАЦІЙНІ КРИВІ МАЛОЦИКЛОВОЇ ВТОМИ ДЛЯ СИЛОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЛІТАКА З ДОРНОВАНИМИ ОТВОРАМИ

 28. ВПЛИВ ВОДНЮ НА ПРУЖНИЙ ГІСТЕРЕЗИС ТА ЗАЛИШКОВУ ДЕФОРМАЦІЮ СТАЛІ 20 ЗА ДІЇ МАЛИХ МЕХАНІЧНИХ НАПРУЖЕНЬ

 29. ПОЛЗУЧЕСТЬ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ

 30. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИИ ДВУХСЛОЙНЫХ СЕНДВИЧ- ПАКЕТОВ ТИТАН-АЛЮМИНИЙ ПРИ УДАРНОМ НАГРУЖЕНИИ ДЕФОМИРУЮЩИМСЯ СТАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

 31. ДИНАМІЧНА ПОВЕДІНКА БАЛОК БЕРНУЛЛІ-ЕЙЛЕРА ТА ТИМОШЕНКА (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ)

 32. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА НАПРУЖЕНИЙ СТАН БОЛТОВОГО З’ЄДНАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ З КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ