We have 90 guests online
Ulti Clocks content


There are no translations available.

Секція 3 Прикладна гідроаеромеханіка та механотроніка

Зміст

 1. МОНІТОРИНГ СТАНУ ГІДРАВЛІЧНИХ ПІДЙОМНИХ СИСТЕМ В БУДІВНИЦТВІ
 2. МЕТОДИ КЕРУВАННЯ РЕЖИМОМ РУХУ ТА ПАРАМЕТРАМИ ГІДРАВЛІЧНОЇВІБРОТРАМБОВКИ З ВРАХУВАННЯМ ПРУЖНО-В’ЯЗКИХ ВЛАСТИВОСТЕЙСЕРЕДОВИЩА

 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МАСКОВОГО РІЗАННЯ SI, GaAs-МІКРОЧІПІВГІДРООБРАЗИВНИМ МЕТОДОМ

 4. ОСОБЕННОСТИ СИЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КАВИТАЦИИ НА ПОВЕРХНОСТИЗУБЬЕВ ШЕСТЕРЕННЫХ НАСОСОВ

 5. РОЗРОБКА СИСТЕМИ СТРУМИННОГО АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯСТРУКТУРОЮ ТЕЧІЇ У ВИХРОВІЙ КАМЕРІ

 6. ВЗАЄМНІ СПЕКТРИ ТА КОРЕЛЯЦІЇ ПУЛЬСАЦІЙ ШВИДКОСТІ Й ТИСКУ УНАПІВСФЕРИЧНОМУ ЗАГЛИБЛЕННІ

 7. АНАЛІЗ НАДІЙНОСТІ РОБОТИ ГІДРАВЛІЧНИХТЕЛЕСКОПІЧНИХ СТРІЛ

 8. МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПАРОГАЗОВОЇ БУЛЬБАШКИ ВУЛЬТРАЗВУКОВОМУ ПОЛІ ПІДВИЩЕНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ

 9. АЕРОДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇНА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 10. ПЕРЕРОЗПОДІЛ КІНЕТИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ПОЧАТКОВІЙ ДІЛЯНЦІ КАНАЛУТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ СТУПЕНЮ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ПОТОКУ

 11. ОСНОВНІ СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАНОТЕХНОЛОГІЇ СТОСОВНОДО ПОЛІМЕРНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

 12. ГИДРОНАСОС ПЛУНЖЕРНОГО ТИПА ПЛОСКОЙ КОНФИГУРАЦИИ

 13. ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕНА РАВНОМЕРНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ ЭМУЛЬСИОННОГО СЛОЯ НАПОЛИМЕРНУЮ ПЛЕНКУ

 14. ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ЗВУКА В ЖИДКОСТЯХ

 15. ПРОТОЧНЫЙ КАВИТАТОР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТЫХВЕЩЕСТВ

 16. АНАЛІЗ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯБАГАТОПРИВІДНИХ ГІДРАВЛІЧНИХ СИСТЕМ

 17. РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯУЛЬТРАЗВУКОВОГО РОЗПИЛЕННЯ РІДИННИХ ХАРЧОВИХ СЕРЕДОВИЩ

 18. КАВИТАЦИОННАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА

 19. ВИБІР ЗАСОБУ КВАЗІДИНАМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮОБМЕЖЕНОГО ЗАКРУЧЕНОГО ПОТОКУ

 20. ДОСЛІДЖЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІНВАЛІДНОГОВІЗКА, ОСНАЩЕНОГО ПНЕВМОДВИГУНОМ РОТОРНОГО ТИПУ

 21. ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ АСИМЕТРІЇ ПОТОКУ НА МЕТРОЛОГІЧНІХАРАКТЕРИСТИКИ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ВИТРАТИ РІДИНИ

 22. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ СИСТЕМПРИВОДІВ

 23. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В СОЗДАНИИ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХПНЕВМОТРАНСПОРТНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

 24. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСТРУЗІЙНОГО ФОРМУВАННЯРЕАКТОПЛАСТІВ З ДИСПЕРСНИМИ НАПОВНЮВАЧАМИ У ВИГЛЯДІПОДРІБНЕНОЇ ДЕРЕВИНИ

 25. СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ─ ЕФЕКТИВНИЙНАПРЯМ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ РЕАКТОПЛАСТИЧНИХКОМПОЗИЦІЙНО-ВОЛОКНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ

 26. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ РЕОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙРІДИН З МЕТОЮ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХРЕЖИМІВ ПРИ ЇХ УЛЬТРАЗВУКОВОМУ РОЗПИЛЕННІ

 27. ВАРІАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ПРИ РОЗВ’ЯЗКУ НЕСТАЦІОНАРНИХ ЗАДАЧ РУХУРІДИНИ В ТРУБАХ

 28. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ КАВИТАЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ ЗА СЧЕТПОВЫШЕНИЯ СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

 29. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ УКЛАПАННО-ДРОСЕЛЬНІЙ ГРУПІ ДВОХТРУБНОГО ДЕМПФЕРА

 30. НАПІРНО-ВИТРАТНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОТОРНО - ПУЛЬСАЦІЙНОГОАПАРАТА