We have 96 guests online
Ulti Clocks content


Голуб В.П., Павлюк Я.В., Фернати П.В. Длительное вязкоупругое деформирование слоистых пластиков при переменных режимах нагружения

Голуб В.П., Павлюк Я.В., Фернати П.В. Длительное вязкоупругое деформирование слоистых пластиков при переменных режимах нагружения

Hits:
8013

Answer

УДК 539.376


В.П.Голуб д-р техн.наук, проф., Я.В.Павлюк асп., П.В.Фернати канд.техн.наук
Институт механики им. С.П.Тимошенко НАН Украины, г.Киев, Украина


ДЛИТЕЛЬНОЕ ВЯЗКОУПРУГОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ ПРИ ПЕРЕМЕННЫХ РЕЖИМАХ НАГРУЖЕНИЯ


Розглянуто задачу визначення деформацій повзучості в'язкопружних шаруватих пластиків за різних режимів нестаціонарного навантаження. Розв'язок будується виходячи із спадкової теорії
повзучості Больцмана-Вольтерра із дробово-експоненційним ядром. Нестаціонарні режими навантаження задаються за допомогою функцій Хевісайда. Результати розрахунків апробовано
експериментально на задачах розрахунку деформацій нестаціонарної повзучості склопластиків та текстоліту. Розглянуто одноступеневе навантаження, повне розвантаження та чергування
довантажень та розвантажень.


The problem of the calculation of creep strains of plastic laminates under different nonstationary loading regimes is considered. The solution is constructed on the Boltzmann-Volterra creep theory of hereditary type using the exponentional-fractional kernel. The nonstationary loading regimes are given by the Hevyside’s function. The calculation results have been approved experimentally on the problems of nonstationary creep strains calculation of glassplastics and canvas laminates. The regimes under consideration involve single – stage loading, full unloading and alternation of loadings and full unloadings.

 

Переглянути статтю в форматі pdf 

 

Category

Tags for this item