We have 40 guests online
Ulti Clocks content


Н.И. Ковалев, С.В. Солдатова, Г.А. Белявский Возможность использования комплекса «Поиск» для обнаружения экологически опасных объектов в водной среде и районирования подводных загрязненных грунтов

Н.И. Ковалев, С.В. Солдатова, Г.А. Белявский Возможность использования комплекса «Поиск» для обнаружения экологически опасных объектов в водной среде и районирования подводных загрязненных грунтов

Hits:
4699

Answer

УДК: 504.064.3,4;519.688


Н.И. Ковалев1, С.В. Солдатова1, Г.А. Белявский2
1-Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности,
г.Севастополь, Украина, 2- Институт коллоидной химии и химии воды им.А.В.Думанского НАН
Украины г.Киев, Украина


ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСА
«ПОИСК» ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ В ВОДНОЙ СРЕДЕ И
РАЙОНИРОВАНИЯ ПОДВОДНЫХ
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ГРУНТОВ


Розглядається позитивний досвід комплексного застосування апаратури дистанційного геоголографічного
зондування землі «Пошук» і результатів обробки детальних аерокосмічних фотознімків для виявлення та
дистанційної ідентифікації, об'єктів, які знаходяться під шаром ґрунту, представляють техногенну та екологічну
небезпеку (плавзасобів із залишками ПЗР, торпед і ракет із залишками палива, морських мін, авіаційних бомб,
контейнерів з бойовими отруйливими речовинами, звалищ техногенного сміття), а також для районування
підводних забруднених ґрунтів.


Positive experience of complex application of apparatus of the remote geogolografic sensing of earth is examined
«Search» and results of treatment of the detailed aerospace snapshots for a discovery and controlled from distance
authentication, being under the layer of soil objects, presenting a technogenic and ecological danger (ship with tailings of
GSM, torpedoes and rockets with tailings of fuel, marine mines, aviation bombs, containers with chemical agents, dumps of
technogenic garbage), and also for districting of submarine muddy soils.

Переглянути всю статтю у форматі pdf


Category