We have 115 guests online
Ulti Clocks content


А.В. Узунов Иерархичное представление развития модели на примере гидромеханического преобразователя

А.В. Узунов Иерархичное представление развития модели на примере гидромеханического преобразователя

Hits:
2854

Answer

УДК 62-525


А.В. Узунов канд.техн.наук
НТУ Украины «Киевский политехнический институт» г.Киев, Украина


ИЕРАРХИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
МОДЕЛИ НА ПРИМЕРЕ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ


Розглянуто питання проектування пристроїв гідросистем. Запропоновано розвиткову модель обєкту
проектування у вигляді багатошарової сфери, слої якої позначують стани об’єкту. Уточнено підхід до проектувня,
в якому побудову принципової схеми та математичної моделі виконують із застосуванням модулів, які мають
ієрархічну організа, враховують спадковість між станами об’єкту і логіку процесу формування властивостей. Це
дозволило підвищити ступінь формальності процедур виконання етапів та скоротити час проектування об’єктів.


The questions of the hydraulic system devices designing were considered. The developing model of the designing
object was proposed. The model is represented in many layer sphere form. Each layer represents the state of the object. The
approach of the designing was made more precise. The building of the schematic diagram and the mathematical model are
executed in module form. The modules have hierarhical representation and take into account the succession between object
states and the logic of process of the property obtaining. The proposed approach reduces the required time of the object
designing.

 

Переглянути всю статтю у форматі pdf

 

Category