We have 105 guests online
Ulti Clocks content


М.І. Бобир, В.А. Тітов Кафедрі механіки пластичночті матеріалів та ресурсозберігаючих процесів НТУУ "КПІ"-80 років. Історія, сьгодення та перспективи

М.І. Бобир, В.А. Тітов Кафедрі механіки пластичночті матеріалів та ресурсозберігаючих процесів НТУУ "КПІ"-80 років. Історія, сьгодення та перспективи

Hits:
6841

Answer

УДК 378.662 (477-25) (091)
Бобир М.І., д.т.н., проф., Тітов В.А., д.т.н., проф.
Національний технічний університет України “КПІ”


КАФЕДРІ МЕХАНІКИ ПЛАСТИЧНОСТІ МАТЕРІАЛІВ ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХПРОЦЕСІВ НТУУ «КПІ» – 80 РОКІВ. ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ


Становлення інженерної спеціальності із навчання фахівців в галузі пластичного формоутворення складних деталей та конструкцій з металів – обробки металів тиском (ОМТ) співпадає з народженням Київського політехнічного інституту у 1898 році. Вже через п’ять років після відкриття КПІ троє випускників Механічного відділення з першого
набору студентів захистили дипломи інженерів з ковальської технології 1, 2, 3. Захист дипломних проектів відбувся на засіданні Державної екзаменаційної комісії, яку очолював Д.І. Менделєєв. Всесвітньо відомий вчений Д.І. Мендеелєєв схвально відгукнувся про підготовку перших випускників у доповідній записці міністру фінансів Росії С.Ю. Вітте “Имея
35-летний опыт в деле дипломирования в высших учебных заведениях, я имею смелость утверждать, что такой общей совокупности специальных работ кончающих студентов, какую я видел у студентов первого выпуска Киевского политехникума, нельзя встретить в известных мне университетах и технологических институтах, так как в этих последних большинство представленных диссертаций носит характер теоретический и не сопровождается, как здесь, собственными лаборатоными исследованиями, встречающимися там лиш как особое исключение” 4.
Великий вчений ще на той час передбачив необхідність практичного спрямування дипломних робіт (дисертацій), підтвердження теоретичних розробок практичною апробацією, що на сьогоднішній день стало нормативною вимогою, яка реалізується на базі співробітництва кафедри з академічною та галузевою наукою, а також промисловими підприємствами.
З цього часу КПІ почав щорічно випускати до трьох фахівців з ОМТ.
В період становлення спеціальності потребу в фахівцях формувало зовнішнє науково-технічне середовище. В цей період на початку ХХ сторіччя, обробка металів тиском формувалась як наука, яка дозволила перейти від ковальської справи, як мистецтва, до формалізованих знань, які дозволяли проектувати раціональні технологічні процеси, створювати ефективне обладнання 5.
Наряду з цим інтенсивно розвивалось машинобудування, яке вимагало великих об’ємів точної, якісної та економічної продукції. Тому процеси ОМТ почали приваблювати машинобудівників своєю надзвичайно високою продуктивністю, високим коефіцієнтом використання металу (до 95...99%), високими експлуатаційними властивостями деталей за рахунок забезпечення високої міцності, особливо, втомної міцності. 
Ще у 1899 році при КПІ були створені навчальні майстерні (завод ім. Лепсе), де студенти механічного відділення проходили практичні занняття по загальній технолоії металів, тобто, по обробці різанням, тиском та литву. Роботи виконувались під керівництвом професорів Зворикіна, Марковича, Гейбеля та Воропаєва.......... 

......

Category

Tags for this item