We have 93 guests online
Ulti Clocks content


Випуск 60

Випуск 60

 
Items Hits
М.І. Бобир, В.А. Тітов Кафедрі механіки пластичночті матеріалів та ресурсозберігаючих процесів НТУУ "КПІ"-80 років. Історія, сьгодення та перспективи 6841
М.В. Краев, В.А. Гринкевич, В.С. Краева Перспективы совершенствования технологических процессов листовой штамповки многофазных сталей 3524
Н.В. Нижник Повышение надежности оборудования главной линии прокатных станов на основе моделирования нестационарных режимов нагрузок 3198
Н.Е. Нехаев, М.К. Измайлова, Е.В. Галицкий Определение кинематически возможного поля скоростей при прокатке п-образных профилей в четырёхвалковых калибрах 3477
Н.Н. Мороз, Д.В. Мосьпан, В.В. Драгобецкий Разработка стратегии поиска технических решений в производстве ободьев колес 3569
Н.С. Шидловский, Д.Ю. Шпак, В.В. Круш Дослідження в’язко-пружних процесів у пресованих деталей гальмівних систем автомобільного транспорту 3661
О.В. Калюжний Інформаційна технологія визначення параметрів формоутворюючих процесів холодного листового штампування 3596
О.В. Калюжний, В.В. Піманов, І.М. Савчук Розрахунковий аналіз холодного зворотнього видавлювання конічних порожнин 5005
О.В. Мозговий Визначення значення дійсного декременту коливань звуковим методом 3858
О.И. Тришевский, С.Ю. Плеснецов Разработка методики исследований специальных гнутых профилей с элементами изгиба на 180 градусов и технологии их производства 3667

Page 5 of 7