We have 35 guests online
Ulti Clocks content


Випуск 59

Випуск 59

 
Items Hits
О.В. Радько, А.К. Скуратовський Абразивна стійкість сталі 38Х2МЮА після іонноазотуючої обробки 1999
О.В. Шевченко, Т.Г. Гримуд Підвищення точності обробки на токарних автоматизованих верстатах шляхом мікрорегулювання положення різця 2103
О.М Яхно, С.В. Струтинський Експериментальні дослідження характеристик регульованого аеростатичного сферичного шарніра 2222
О.М. Чемерис Коливання круглих шарнірно-закріплених навантажених пластин 2183
О.О. Мельник, Ю.Ю. Віцюк, А.П. Гавриш Т.А. Роїк Вплив технології виготовлення та магнітно-абразивної обробки на властивості високошвидкісних підшипників 2152
О.П. Губарев, О.В. Левченко, В.З. Аверін Уточнене визначення втрат енергії в багатопривідних циклових системах об’ємного гідроприводу 2168
О.П. Губарев, О.В. Левченко, О.В. Вєтрова Вплив температурного режиму роботи багатопривідних циклових систем об’ємного гідроприводу на рівень енергоспоживання 2156
О.П.Максименко, Р.Я.Романюк Анализ равновесия сил в очаге деформации при простом процессе прокатки 2188
О.С. Сахаров, В.І. Сівецький, О.Л. Сокольський, Н.М. Нікітенко, М.С. Кушнір, А.А. Лизогубенко Дослідження процесу змішування модельних неньютонівських рідин 2083
О.Ф. Саленко, О.В. Фомовська, В.О. Дудюк Формування деструктивного шару на крайках оболонкових виробів із неметалевих композитів при гідро- та гідроабразивному різанні 2494

Page 5 of 7