We have 66 guests online
Ulti Clocks content


А.В. Плащинская Кинетика роста усталостных трещин в тонких пластинах конечных размеров при асимметричном нагружении.

А.В. Плащинская Кинетика роста усталостных трещин в тонких пластинах конечных размеров при асимметричном нагружении.

Hits:
1981

Answer

УДК 539.3


А.В. Плащинская канд.техн.наук
Институт механики им. С.П. Тимошенко НАН Украины, г. Киев, Украина


КИНЕТИКА РОСТА УСТАЛОСТНЫХ ТРЕЩИН В
ТОНКИХ ПЛАСТИНАХ КОНЕЧНЫХ РАЗМЕРОВ
ПРИ АСИММЕТРИЧНОМ НАГРУЖЕНИИ


Рішення задачі про розповсюдження тріщини втоми в тонкій пластині кінцевих розмірів при одновісному
асиметричному циклічному навантаженні отримано на основі теоретичної моделі зростання тріщини втоми та
критерію еквівалентних напружень, що зводить асиметричний цикл навантаження до симетричного.


The problem of fatigue crack growth in thin finite plate under uniaxial asymmetrical cyclic loading is solved on
basis of fatigue crack theoretical model and equivalent stresses criterion reduced asymmetrical loading to symmetrical.

 

Переглянути всю статтю у форматі pdf

 

Category