We have 109 guests online
Ulti Clocks content


Випуск 58

Випуск 58

 
Items Hits
О.О. Бабій, С.М. Добровлянський Методика визначення витрат енергії при вирубці на кривошипному пресі 2573
О.О. Боронко, С.І. Динський Нелінійні параметричні коливання каната з вантажем 2199
О.С. Ганпанцурова Повышение энергетической эффективности ветроэнергетических установок с гидравлической системой отбора и перераспределения мощности 2685
О.Ф. Луговський, І.М. Берник Ультразвукові кавітаційні апарати для реалізації екологічно безпечної технології вилучення пектину з вторинної рослинної сировини 2235
С.В. Лапковський, Д.Є. Попов, М.О. Солдатова Технологічність деталей в умовах автоматизованого виробництва 2362
С.В. Струтинський Наукові основи розробки регульованих сферичних опор рідинного тертя для просторових механізмів 2512
С.Д. Войтенко, А.О. Вінгловський, Ю.М. Сидоренко Експериментальні дослідження процесу деформування корпусів контейнерів для знешкодження саморобних вибухових пристроїв 2176
С.С. Добрянський Нарізування крупних внутрішніх різьб різьбонарізними головками. 2381
Т.О. Цисар Визначення параметрів процесу інжекційного формування на основі комп’ютерного моделювання 2432
Я.В. Павлюк, В.С. Рагулина, П.В Фернати К задаче расчета деформаций обратной ползучести нелинейно-вязкоупругих материалов при полной разгрузке 2486

Page 5 of 5