We have 34 guests online
Ulti Clocks content


Доний А.Н., Ворон М.М., Ворон К.С. Критерии выбора легирующих элементов для титановых сплавов медицинского назначения

Доний А.Н., Ворон М.М., Ворон К.С. Критерии выбора легирующих элементов для титановых сплавов медицинского назначения

Hits:
5476

Answer

УДК 669.295:615.46


А.Н. Доний канд.техн.наук, доц., М.М. Ворон асп., К.С. Ворон студ.
НТУ Украины «Киевский политехнический институт», г.Киев, Украина


КРИТЕРИИ ВЫБОРА ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ


Метою роботи є дослідження систем легування титанових сплавів медичного призначення та аналіз впливу легуючих елементів на біосумісність, механічні та пружні властивості.
Титанові сплави широко застосовуються в ендопротезуванні напротязі останніх 30 років. За цей час створено велику кількість різноманітних композицій на  основі титану, але неповністю вирішено деякі важливі питання, пов’язані з біосумісністю, довговічністю та механічними властивостями цих сплавів. Беручи до уваги той факт, що технології виготовлення та обробки виробів для протезування довгий час залишаються без змін, одним із можливих способів поліпшення їх основних властивостей може бути ефективне легування.
Тому метою роботи є глибокий аналіз принципів легування титанових сплавів для ендопротезування, на основі якого розроблено рекомендації щодо  оптимізації складів досліджуваних сплавів для покращення їх біосумісності та механічних властивостей для різних виробів та областей застосування.
Для цього в роботі досліджено основні критерії легування титанових сплавів медичного призначення та вплив легуючих елементів на їх основні властивості.


The main idea of this article is the analysis of alloying elements for medical-applied titanium alloys and investigation of the elements alloying effect on biocompatibility,  mechanical and elastic properties.
Titanium alloys are widely used in endoprosthesing for last 30 years. During that time there was created a big amount of different titanium-based compositions, but some problems, connected with biocompatibility, longevity and mechanical properties of the alloys are still exist . Including the fact that production and treatment technologies for prostheses had not changed for a long time, effective alloying could be the one of the possible ways of main characteristics improvement.
That’s why the aim of this work is the deep analysis of medical-applied titanium alloys alloying principles. The analysis allowed to develop some recommendations about optimization of alloying elements containment for increasing the main characteristics of medicalapplied titanium alloys for different items and fields of application.
The main criteria of alloying for titanium-based medical-applied alloys are investigated.

.pdf

Category

Tags for this item