We have 94 guests online
Ulti Clocks content


Фомичев С.К., Пор Г., Пирумов А.Е., Яременко М.А. Возможность применеия искусственных нейронных сетей для распознавания АЭ образов

Фомичев С.К., Пор Г., Пирумов А.Е., Яременко М.А. Возможность применеия искусственных нейронных сетей для распознавания АЭ образов

Hits:
5362

Answer

УДК 681.518.5


С.К.Фомичев1, д-р техн.наук, Г.Пор2, д-р техн.наук, А.Е. Пирумов1, канд.техн.наук, М.А.Яременко3
канд.техн.наук.
1-НТУ Украины «Киевский политехнический институт» г. Киев, Украина; 2-Колледж Дунайвароша,
г.Дунайварош, Венгрия; 3-Институт электросварки им. Е.О.Патона, г.Киев, Украина


ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕHИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ АЭ ОБРАЗОВ


Проведено дослідження щодо можливості застосування штучних нейронних мереж для розпізнавання джерел акустично-емісійних подій. Визначено  інформативні параметри процесу. Дослідження проводились для двох типів джерел АE подій: джерело Hsu-Nielsen та зосереджений удар металевим бойком. Для розпізнавання використано нейронну мережу LVQ. Дослідження показали принципову можливість розпізнання АE подій з достатньою точністю.


Study of possibility of artificial neural network use for recognizing of sources of acoustic-emission events was provided. Informative  process parameters were determined. Two types of sources were studied: Hsu-Nielsen and impact with metal bullet. LVQ neural network   was used for recognizing. It was identified that quality monitoring technology with use of neural networks allows to detect acoustic-emission events with reasonable accuracy.

.pdf

Category

Tags for this item