We have 121 guests online
Ulti Clocks content


Прохоренко В.М., Яхно Б.О., Прохоренко Д.В. Моделирование напряженно-деформированного состояния при сварке стыковых соединений средствами программного комплекса ABAQUS

Прохоренко В.М., Яхно Б.О., Прохоренко Д.В. Моделирование напряженно-деформированного состояния при сварке стыковых соединений средствами программного комплекса ABAQUS

Hits:
5424

Answer

УДК 621.721.052:539.4.014


В.М. Прохоренко д-р. техн.наук, проф., Б.О. Яхно канд.техн.наук, доц., Д.В. Прохоренко канд.техн.наук, доц.
НТУ Украины «Киевский политехнический институт», г.Киев, Украина

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ СВАРКЕ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СРЕДСТВАМИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ABAQUS

 

У статті на прикладі зварювання симетричного стикового зварного з'єднання проаналізовано виконання основних припущень, які використовуються у наближених інженерних методах розрахунку напружено-деформованого стану (НДС) зварних з’єднань (лінійність напруженого стану, гіпотеза плоских перерізів, рівномірність розподілу поздовжнього скорочення по ширині з’єднання, симетричність НДС відносно середнього поперечного перерізу зварного з’єднання).

In the article on the example of welding symmetric butt joint the feasibility of basic assumptions, used in the approximate engineering methods of calculation mode of deformation of the welded joints is analysed (linearity of the stress state, hypothesis of planesections, equitability of the longitudinal shortening on the width of the welded joints, stress state symmetry comparatively of the average cross-section of welded joints ).

.pdf

Category

Tags for this item