We have 42 guests online
Ulti Clocks content


Випуск №61 том 1

Випуск №61 том 1

 
Items Hits
Сливінський О.А. Технологічна міцність аустенітних сталей та сплавів в навколосолідусному інтервалі температур 5051
Струтинський С.В., Гуржій А.А., Сторчак М.Г. Розробка методів аналізу нестаціонарних динамічних процесів у вигляді випадкових векторів з використанням нейронних мереж для побудови кластерних моделей процесів 5544
Фомичев С.К., Пор Г., Пирумов А.Е., Яременко М.А. Возможность применеия искусственных нейронных сетей для распознавания АЭ образов 5387
Шидловский Н.С., Радомский А.А., Литун Ю.Н. Биомеханические характеристики систем остеосинтеза конечностей человека при действии кратковременных и длительных нагрузок 5264
Штракельян Й., Бобырь Н.И., Халимон А.П. Прогнозирование долговечности элементов конструкций при циклической ползучести с учетом поврежденности 5541
Ю.М. Данильченко, О.О. Боронко ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСНИХ ЧАСТОТ ТА ФОРМ КОЛИВАНЬ РАДІАЛЬНО-УПОРНОГО КУЛЬКОВОГО ПІДШИПНИКА 5223
Яхно О.М., Струтинский С.В. Наукові і прикладні аспекти струменевого регулювання течії в щілині сферичної гідростатичної опори 5417

Page 4 of 4