We have 197 guests online
Ulti Clocks content


There are no translations available.

 Вимоги до тез доповідей конференції

 

 УДК …

 

Автор 1:   І.Б.Прізвище1 науковий ступінь,   Автор 2:   І.Б.Прізвище2 науковий ступінь
(
наприклад    І.П. Іванов1 д.т.н., проф., О.О. Петров2, к.т.н., доц.)
1-Установа (Заклад), Місто, Країна 
2-Установа (Заклад), Місто, Країна
(наприклад   1- НТУУ “Київський політехнічний інститут”, м. Київ, Україна)

 

 
НАЗВА ПУБЛІКАЦІЇ

Набір рукопису проводиться в редакторі  " Microsoft WORD ".
Аркуш білий формату А4 з полями: верхнє-2,5, нижнє-2,5, ліве-2,0, праве-2,0 см.
Шрифт "Times New Roman Cyr".
 

УДК – шрифт bold (напівжирний), розмір кегля – 12пт, міжрядковий інтервал –"Одинарный/одинарний", вирівнювання по лівому краю, відступ знизу один рядок.
Прізвище  авторів, науковий ступінь – вирівнювання по лівому краю, шрифт bold (напів­жирний). 
Назва установи (закладу) - вирівнювання по лівому краю, пропуск одного рядка. (12пт)
Назва статті – великими літерами (12 пт), шрифт bold (напівжирний), вирівнювання по центру, переноси слів в назві не допускаються.

Пропуск одного рядка. (12пт)


Основний текст: шрифт "Times New Roman Cyr" (розмір кегля – 12пт), міжряд­ковий інтервал –"Одинарный/одинарний", з абзацним відступом – 0,9см. Вирівнювання по ширині. Автоматичні переноси та нумерацію сторінок не застосовувати. Стиль для всіх абзаців –"Обычный/звичайний".

Формули набираються в редакторі формул "Microsoft Equation 3" або "Mathtype". При наборі необхідно зробити такі установки:

 


12345 

Приклад:

                                                                                                     (1)

                                                                                       (2)
 

Ширина формули  не повинна виходити за межі тексту. Дужки:  (), [], {}, | | – набирати, використовуючи клавіши клавіатури, за виключенням дужок в многорівневих частинах формул, де використовувати "шаблони дужок" на панелі інструментів редактора формул.
 Розміщення формули – по центру, нумерації – по правому краю.  

 

Зображення мають бути виконані за допомогою графічного редактора. Кожне зображення повинно мати підпис окремий від рисунка, розміщення по тексту,  по центру, розмір кегля – 10пт, шрифт bold (напівжирний),  інтервал –"Одинарный/одинарний". Цифрові позначки на зображенні повинні бути пропорційні розміру рисунка. Рисунки, які мають позиції а, б, …, повинні бути однакової висоти і скомпоновані по горизонталі. Кожен рисунок подається в окремому файлі, як оригінал, з розширенням jpg, cdr та інш. (не в " Microsoft WORD "). 
Категорично не рекомендується вставляти ілюстрації в документ за допомогою буфера обміну (clipboard). Розміри і кут повороту растрових зображень необхідно корегувати в графічному редакторі (наприклад - Adobe Photoshop), а не в видавничій програмі. Зображення повинні мати масштаб 100% і кут повороту 0 градусів. Мінімальна товщина ліній 0.25 pt. Роздільна здатність для кольорових і півтонових зображень - 300 dpi. Роздільна здатність для монохромних зображень - 1200 dpi.

 

Приклад:

 

 

            а                                                  б

                                              Рис. 1. Назва зображення

 

Таблицяне повинна виходити за межі тексту. Інтервал в таблиці –"Одинарный/одинарний". Кожна таблиця повина мати заголовок, шрифт bold (напівжирний). Номер таблиці по правому краю, заголовок – по центру. 

Одиничні рисунки та таблиці не нумеруються.

Приклад:

 

   

 

Список літератури подається в порядку посилання. Неприпустиме посилання на неопубліковані та незавершені праці. Розмір - 10 pt. Автор або перше слово в назві - курсів.