We have 113 guests online
Ulti Clocks content


УДК 539.3+620.1

Grabovskii A., Babiyenko I.
The National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

THE MECHANICS OF DAMAGE ACCUMULATIONS KINETICS IN STRUCTURAL MATERIALS AT A WORK

В роботі розглядається тензор кінетики накопичення пошкоджень в конструкційних матеріалах, який трансформується тензором функцій додаткових лінійних та кутових деформацій при пружнопластичному деформуванні. Отримано параметр інтенсивності пошкоджень через параметр інтенсивності деформацій при довільному напрямку координатних осей. Експериментально розглянута кінетика параметра інтенсивності пошкоджень від параметра інтенсивності деформацій для пропорціонального деформування на зразках сталей 12Х18Н10Т та 07Х16Н6 в порівнянні з величинами пошкоджуваності отриманими по кінетиці зміни питомого електричного опору в матеріалі при напрацюванні.

Ключові слова: тензор кінетики, інтенсивність пошкоджуваності, пружнопластичне деформування, зміна форми, зміна об’єму.

.pdf