We have 113 guests online
Ulti Clocks content


There are no translations available.

УДК 539.388.1
Можаровская1 Т. Н. к.т.н., доц., Гигиняк2 Ф. Ф. д.т.н., вед. научн. сотр.
1–НТУУ «Киевский политехнический институт», г.Киев, Украина;
2–Институт проблем прочности им. Г.С.Писаренко НАН Украины, г.Киев, Украина

ОБ ОЦЕНКЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ МЕТАЛЛА СВАРНОГО ШВА СТАЛИ 15Х2МФА (Т=550ОС) В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ СТАТИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ

Mozharovskaya1 Т. N., Giginyak2 F. F.
1 – National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine
2 – G. S. Pisarenko Institute for Problems of Strength National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, Ukraine

EVALUATION OF SERVICE LIFE WELD METAL OF STEEL 15H2MFA (Т=550ОС) IN THE LONG-TERM CREEP IN STATIC LOADING

В статті представлені закономірності деформування метала зварного шва сталі 15Х2МФА (Т=550оС) при довготривалому статичному навантаженні в умовах лінійного напруженого стану. Встановлено закономірність між мінімальною швидкістю деформації повзучості і часом до руйнування метала. Виконаний комплекс досліджень дозволить в подальшому розробити експериментально обґрунтовані підходи щодо оцінки ресурсу конструкційних матеріалів з урахуванням ряду експлуатаційних факторів.

Ключові слова: метал зварного шва сталі 15Х2МФА, повзучість, довготривале статичне навантаження, лінійний напружений стан, мінімальна швидкість деформацій повзучості, час до руйнування.

.pdf