We have 108 guests online
Ulti Clocks content


There are no translations available.

УДК 664:002.5; 664.02
Севостьянов І. В. к.т.н., доц.
Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОІМПУЛЬСНОГО ВІБРОПРЕСА ДЛЯ ПОТОКОВОГО ВІБРОУДАРНОГО ЗНЕВОДНЕННЯ ВОЛОГИХ ДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ

Sevost’jnov І.
The Vinnica National Technical University, Vinnica, Ukraine ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

THEORETICAL RESEARCHES OF HYDRAULIC PULSE VIBROPRESS FOR FLOW VIBRO-BLOWING DEHYDRATION OF HUMID DISPERSIVE MATERIALS

У статті наведені узагальнена структурна схема, спрощені динамічні та математичні моделі гідроімпульсного вібропреса для попереднього потокового віброударного зневоднення вологих дисперсних матеріалів у прес-формі закритого типу. Математичні моделі вібропреса являють собою рівняння балансів енергії, що складаються для кожного етапу циклу спрацьовування його гідроімпульсного привода, рівняння руху та збереження імпульсів виконавчих елементів вібропреса, крім цього, включають залежності теорії гідравлічного та механічного удару. Наведені математичні моделі вібропреса можуть послужити основою для розробки методики його проектного розрахунку.

Ключові слова: вологий дисперсний матеріал, гідроімпульсний вібропрес, потокове віброударне зневоднення

.pdf