We have 137 guests online
Ulti Clocks content


2012
There are no translations available.

УДК 621.9
Равська Н.С. д.т.н, Охріменко О.А. к.т.н., Плівак О.А. ас.
НТУУ „Київський політехнічний інститут”, Україна, м.Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМОУТВОРЕННЯ ГВИНТОВОЇ КАНАВКИ СПІРАЛЬНИХ СВЕРДЕЛ ДИСКОВИМ ІНСТРУМЕНТОМ ПРЯМОЛІНІЙНОЇ ФОРМИ

Ravskaja N., Ohrimenko A., Plivak A.
National technical university of Ukraine «Kiev polytechnical institute» Kiev ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

FEATURES FORMING SPIRAL GROOVES DRILL SPIRAL DISK TOOL RECTILINEAR FORMS

В роботі розглянуто особливості формоутворення стружкової гвинтової канавки спіральних свердел дисковим інструментом прямолінійної форми. Проведено аналіз впливу установочних параметрів кругів на форму і розміри стружкової канавки свердла отриманого шліфувальними кругами з прямолінійним профілем. Проведений порівняльний аналіз отриманої гвинтової поверхні з теоретично – точною поверхнею стандартного свердла. За результатами розрахунків отримали, що за рахунок раціонального вибору установочних параметрів круга при формоутворенні стружкової канавки свердла можна мінімізувати відхилення отриманого профілю стружкової канавки свердла від профілю теоретично-точної канавки стандартного свердла.

Ключові слова: Різальний інструмент, спіральне свердло.

.pdf

 

УДК 621.6.078
Яхно1 О. М. д.т.н., проф., Костюк1 Д.В. асп., Стричек2 Я. д.т.н., проф., Антоняк2 П. инж.
1 – НТУУ «Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина;
2 – Вроцлавский технологический университет, г. Вроцлав, Польша

ВЛИЯНИЕ КАВИТАЦИИ НА ВЕЛИЧИНУ ПУЛЬСАЦИЙ ПОДАЧИ ШЕСТЕРЕННОГО НАСОСА

Yakhno1 O., Kostyuk1 D., Strycrek2 J., Antoniak2 P.
1 - The National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it );
2 - Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland

INFLUENCE OF CAVITATION ON GEAR PUMPS FLOW PULSATIONS

 

.pdf

 
There are no translations available.

УДК 621.548
Лисенко В.С. к.т.н., Пугач І.О. маг.
НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна

РОЗРОБКА І АНАЛІЗ ГІДРОСИСТЕМИ ДВОХКАСКАДНОГО ГІДРОПІДСИЛЮВАЧА КРУТНОГО МОМЕНТУ З ДВОМА НАСОСАМИ

Lisenko V., Pugach I.
The National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

DEVELOPMENT AND ANALYSIS HYDROSYSTEM CONSTRUCTION TWO-CASCADE HYDRAVLIC BOOSTER OF A TWISTINQ MOMENT WITH TWO PUMPS

Розроблена нова конструкція двохкаскадного гідропідсилювача крутного момента з двома насосами і великим коефіцієнтом підсилення. Така конструкція дозволяє забезпечувати привод об’єкта як у слідкуючому режимі роботи, так і швидкі переміщення (швидкій підвід, відвід та ін.) об’єкта у неслідкуючому режимі без наведення у гідросистему додаткової гідроапаратури. Представлені нелінійна математична модель і структурна схема гідропідсилювача. Математична модель та структурна схема дозволяють , користуючись методами теорії автоматичного управління, визначити якість гідропідсилювача по перехідним або частотним характеристикам відносно управляючого або збурювального сигналів, а також створюють можливість розробки автоматичних систем з наперед заданими показниками якості. Приведений аналіз гідросистеми.
Ключові слова: гідропідсилювач, гідромотор, золотник, гідророзподільник, структурна схема.

.pdf

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 18