We have 30 guests online
Ulti Clocks content


2008

2008. Content 53

Копилов В.І., Смирнов І.В.
Вплив параметрів частинок і мікрорельєфу поверхні на формування фізичної площі контакту при газотермічному напиленні 5

Kozhar S., Khalimon A.
Investigation of Properties of AlSi12CuNiMg Cast Aluminium Alloy 17

Матієга В.М., Потоцький І.В.
Теорія поперечних гальванотермомагнітних холодильних елементів та анізотропних термоелементів 23

Ларшин В.П., Якимов О.В., Ліщенко Н.В.
Визначення температури шліфування на основі комп'ютерного моделювання процесу 30

Івановський О.А., Охріменко О.А.
Кінематика формоутворення гвинтових поверхонь свердла при магнітно-абразивній обробці 37

>> Весь зміст...
 

2008. Content 54

Калюжний В.Л., Маковей В.О., Стародуб М.П., Горностай В.М.
Моделювання умов навантаження та вплив конструктивних факторів на напружений стан карбувальних штемпелів 5

Алиев И.С., Матвийчук В.А.
Исследование влияния поверхностного пластического деформирования на состояние поверхностного слоя и служебные характеристики изделий 13

Огородников В.А., Перлов В.Е., Кирица И.Ю.
Диагностика материалов в задачах технологической механики и автотехнических экспертизах 21

Стеблюк В.І., Холявік О.В.
Еквіпотенціальні лінії швидкості і лінії току при витягуванні коробчастих виробів із листового металу 26

Тітов В.А., Рядинський В.І., Акопян В.В.
Розробка програмного забеспечення розрахунку напружено-деформованого стану та енергосилових параметрів процесів пластичного формоутворення 31

Антонюк В.С., Бєлова А.В., Петренко С.Ф.
Вплив параметрів п’єзоелектричного двигуна на точність систем прецизійного позиціювання 36

Read more...
 

2008. Content 55

Новік М.А.
Синтез структури багатопозиційного пневматичного приводу з цифровим керуванням

Батлук В.А., Ляшеник А.В., Шибанов С.В., Мельников О.В., Проскуріна І.В.
Нові методи очистки повітря в коксохімічному виробни

Ковалев В.А.
Критериальная оценка физической модели гидродинамических процессовв топливных баках космического аппарата

Кувшинов В.В., Сафонов В.А.
Способы повышения эффективности работы фотоэлектрических установок

Селянский А.С.
Ударная эрозия рабочих лопаток цилиндра низкого давления

Алексейчук О.Н., Сенченков И.К.
Модальная систематизация осесимметричных сонотродов дляультразвуковой обработки материалов

Read more...
 


gencobahis
gencobahis
betist
betsitem
turk porno porno izle sex hikaye