We have 47 guests online
Ulti Clocks content


2006. Зміст 50 випуску

Луговской А.Ф., Чорный В.И.
Построение мехатронных систем искусственного микроклимата с ультразвуковым распылением жидкости .............................................5
Стельмах Н.В., Румбешта В.О.
Функціональна модель ранжирування конструкції виробу на етапі технологічної підготовки складального виробництва................................................12
Гнатейко Н.В.
Влияние гистерезисности силы резания на вибродинамику механообработки.................17
Данилова Л.М., Пилипенко І.М.
Забезпечення відносної рівномірності фрезерування циліндричними фрезами шляхом їх підбору..................................................................................................23
Колосов О.Є.
Методика вибору ефективних конструктивно-технологічних параметрів пристроїв для ультразвукової модифікації рідких полімерних композицій та волокнистих наповнювачів.....................................................27
Равська Н.С., Панчук В.Г.
Узагальнена теорія визначення геометричних параметрів різальної частини відрізних фрез..........................................................................................................34
Добрянський С.С., Товстуха Д.Б.
Накатування крупних внутрішніх різьб різьбонакатними головками..............................40