We have 95 guests online
Ulti Clocks content


There are no translations available.

УДК 621.9.06.–233.1:621.822.76


Зверев1 И.А., д.т.н., Данильченко2 Ю.М., д.т.н.

1- МГТУ «Станкин», г. Москва, Россия; 2- НТУУ «Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина

КИНЕМАТИКА И ЖЕСТКОСТЬ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫХ ШАРИКОПОДШИПНИКОВ 


Zverev I., Danylchenko Yu.

1- Stankin MSTU, Moscow, Russia; 2- National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine

 

KINEMATICS AND STIFFNESS OF ANGULAR-CONTACT BALL BEARINGS

 

Подано розрахунково-експериментальні результати досліджень кінематики і жорсткості радіально-упорних кулькових підшипників високошвидкісних шпиндельних вузлів. Подано основні положення, прийняті при розробці пружно- деформаційної моделі шпиндельного підшипника і порядок визначення його кінематичних, пружно-деформаційних і силових характеристик. Для практичної реалізації моделі розроблено спеціалізований програмний модуль в системі MATLAB. Встановлені закономірності впливу частоти обертання, осьового попереднього натягу, температури і матеріалу шпиндельних підшипників на їх кінематичні і пружно-деформаційні характеристики. 

Ключеві слова: шпиндельний вузол; радіально-упорний кульковий підшипник: кінематичні і пружно-деформаційні характеристики

 

Библиографический список использованной литературы
1. Проектирование металлорежущих станков и станочных систем: Справочник-учебник. В 3-х т. Т.2. Ч.1. / Под общ. Ред. А.С.Проникова. – М.: Машиностроение, 1995. – 371 с.
2. Hirano F., 1965, Motion of a ball in angular contact ball bearings, ASME Transactions, Journal of MSE, 109(8), pp. 425-434.
3. Kingsbury E., 1985, First order ball-bearing kinematics, ASME Transactions, Journal of MSE, 28 (2), pp. 22-27.
4. Jones A., 1960, A General Theory of Elastically Constrained Ball and Radial Roller Bearings under Arbitrary Load and Speed Conditions, ASME Transactions, Journal of MSE, 82 (3), pp. 309-320.
5. Harris T., 1991, Rolling Bearing Analysis, 3-rd Edition, John Wiley & Sons Inc.
6. Weck M. and Tullmann U., 1999, Kinematics of Spindle Bearings with Rigid and Spring Preload, Transactions of the 2-nd International Conference on High Speed Machining, Germany, Darmstadt Technical Univ. Press, pp. 85-92.
7. Пуш А.В., Зверев И.А. Шпиндельные узлы: качество и надежность при проектировании, М.: СТАНКИН, 132с., 2000.

 

pdf button.pdf