We have 106 guests online
Ulti Clocks content


УДК 621.91.01:543.1


Martin Novak, Ph.D.
University J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Czech Republic ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )


PROBLEMS OF SURFACE QUALITY OF GROUND
PROBLEMS OF SURFACE QUALITY OF GROUNDHARDENED STEELS DURING DYNAMIC LOAD


Мартин Новак, к.т.н.
Университет J.E. Purkyně, Усти-над-Лабем, Чешская республика


ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ ЗАКАЛЕННЫХ СТАЛЕЙ ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ
НАГРУЖЕНИЯХ

 

Abstract. This article deals with problems of changes of surface integrity components of ground hardened steels. Experiment fundamentals is samples preparation from hardened steel material by grinding at different cutting conditions, evaluation of origin values of surface integrity components and subsequently dynamic load in different surrounding. Changes of surface integrity components are monitoring in depending on dynamic load cycles count and kind of surrounding, in which to the load happened. Quality of surface and surface layer is dependence on cutting conditions a subsequently on surrounding in which will the components work. Evaluation of quality surface and product manufacture qualities are determinants factors for objective and correctly appreciation proprieties of components. From this experiment deduce conclusion, that aggressive surrounding isn’t always unprofitable for material. This experiment showed, that in evaluation of quality surface and surface layer due to roughness, roundness and residual stress achieving same values while using oil supply in corrosion surrounding as while dynamic load in normal surrounding.
Keywords: surface quality, dynamic load, cutting conditions, corrosion surrounding, crack formation


REFERENCES
1. BAJČÍK, Š., MAJERÍK, J. Hodnotenie vplyvu strednej aritmetickej odchýlky profilu drsnosti „Ra“ v závislosti od reznej rýchlosti pri brúsení „vc“. In Transfer 2008 : Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi [CD-ROM]. 2008. vyd. Trenčín : Digital Graphic, 2008. ISBN 978-80-8075-356-6.
2. BÍLEK, O., LUKOVICS, I. Grinding Model creation. In Nové smery vo výrobných technologiách 2008 – IXth International Scientific Conference. Prešov, Slovak Republic. FVT: TU in Presov. 2008. p. 41-44. ISBN 978-80-553-0044-3.
3. ČILLIKOVÁ, M., SALAJ, J., MIČIETOVÁ, A., PILC, J. Influence of the cutting enviroment on the grinding of bearing steel. In IV. International Congress of precision machining. Kielce, Poland: Kielce University of Technology, 2007. Vol. 1. p. 177- 182. ISBN 978-83-88906-91-6.
4. HOLEŠOVSKÝ, F., HRALA, M., ZELENKOVÁ, J. Proprieties of ground surface and significance of the grinding process. In IV. International Congress of precision machining. Kielce, Poland: Kielce University of Technology, 2007. Vol. 1. p. 23-28. ISBN 978-83-88906-91-6.
5. HOLEŠOVSKÝ, F., MICHNA, Š., NOVÁK, M. Studium změn broušené povrchové vrstvy při dynamickém zatěžování. Strojírenská technologie: Časopis pro vědu, výzkum a výrobu. FVTM UJEP: 2008, roč. XII, č. zvláštní, p. 73-76. ISSN 1211- 4162.
6. HOLEŠOVSKÝ, F., NÁPRSTKOVÁ, N. Influence of process liquid elimination on accuracy od quality of ground surface. In I. International Congress of precision machining. Ústí nad Labem, Czech Republic: ÚTŘV, J. E. Purkyne University. 2001. p. 115-121. ISBN 80-7044-358-8.
7. JERSÁK, J. Cutting forces during grinding - Simulation Analalysis and Modeling versus real process. In Nové smery vo výrobných technologiách 2004 – VIIth International Scientific Conference. Prešov, Slovak Republic. FVT: TU in Presov. 2004. p. 58-61. ISBN 80-8073-136-5.
8. KOCMAN, K. Analýza vývojových brousících kotoučů na bázi mikrokrystalického korundu. In Strojírenská technologie, 2010, roč. XVI., č.3. FVTM UJEP : Ústí n. Labem. p.40-47. ISSN 1211-4162.
9. KOCMAN, K., ZEMČÍK, O. Analysis of termodynamic effect when grinding. In Nové smery vo výrobných technologiách 2008 – IXth International Scientific Conference. Prešov, Slovak Republic. FVT: TU in Presov. 2008. p. 211-215. ISBN 978- 80-553-0044-3.
10. LUKOVICS, I.; LUKOVICS, P. Vliv technologických podmínek na jakost broušené plochy pří výkonném broušení. In Strojírenská technologie, 2001, roč. VI., č.2, p.18. ISSN 1211-4162.
11. MÁDL, J. Surface integrity and global problems. In Nové smery vo výrobných technologiách 2008 – IXth International Scientific Conference. Prešov, Slovak Republic. FVT: TU in Presov. 2008. p. 23-26. ISBN 978-80-553-0044-3.
12. MÁDL, J. Theoretical aspect of precise machining. In I. International Congress of precision machining. Ústí nad Labem, Czech Republic: ÚTŘV, J. E. Purkyne University. 2001. p. 65-69. ISBN 80-7044-358-8.
13. MÁDL, J., HOLEŠOVSKÝ, F. Integrita obrobených povrchů z hlediska funkčních vlastností. Miroslav Sláma. 1. vyd. Ústí nad Labem : UJEP, FVTM Ústí n. Labem, 2008. 230 p. ISBN 978-80-7414-095-2.
14. MARINESCU, I., D., aj. Handbook of Machining with Grinding wheels. Boca Raton : CRC Press. 2007. 592 p. ISBN 1-57444-671-1.
15. MASLOV, J., N. Teorie broušení kovů. Praha: SNTL, 1979. 244 p.
16. NÁPRSTKOVÁ, N., HOLEŠOVSKÝ, F. Aplikace software typu SCADA/HMI při monitorování procesu broušení. In Strojárská technológia 2004: IV. medzinárodná vedecká konferencia pre doktoradndov, školitelov a pracovnikov z praxe.
2004. vyd. Súĺov: EDIS/Žilinská univerzita, 2004. p. 263-269. ISBN 80-8070-300-0.
17. NESLUŠAN, M., ŠTEININGEROVÁ, J. Analýza kmitania progresívnych rezných nástrojov pri brúsení. Strojírenská technologie: Časopis pro vědu, výzkum a výrobu. FVTM UJEP: 2008, roč. XII, č. zvláštní, s. 185-188. ISSN 1211-4162.
18. NESLUŠNAN, M., TUREK, S., MINICH R. Štúdium kmitania pri brúsení na základe analýzy zložiek reznej sily. In Strojárská technológia 2004: IV. medzinárodná vedecká konferencia pre doktoradndov, školitelov a pracovnikov z praxe.
2004. vyd. Súĺov: EDIS/Žilinská univerzita, 2004. p. 177-183. ISBN 80-8070-300-0.
19. NOVÁK, M. Řezné podmínky a integrita povrchu při broušení kalených ocelí. In TechMat´08: Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. 2008. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. p. 17-20. ISBN 978-80-7395-1.
20. NOVÁK, M., HOLEŠOVSKÝ, F. Study of ground surface integrity. In Nové smery vo výrobných technologiách 2008 – IXth International Scientific Conference. Prešov, Slovak Republic. FVT: TU in Presov.2008.p.228-231. ISBN 978-80-553-0044-3.
21. NOVÁK, M., Studium integrity povrchu kalených ocelí. Disertační práce. FVTM UJEP. Ústí n. Labem. 2011. 168. p
22. VASILKO, K. Štúdium obrobiteľnosti materiálu podľa drsnosti obrobeného povrchu pri dokončovacom obrábaní. In II. International Congress of precision machining. Praha, Czech Republic. DMT FME: CTU in Prague. 2003. p. 64-69. ISBN 80-01-02795-3.

.pdf