We have 135 guests online
Ulti Clocks content


There are no translations available.

УДК 621


Заховайко1 О.П. к.т.н., доц., Костюченко2 В.В., Манзик1 Н.В.
1 – НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна; 2 – ТОВ «Вікторія», м. Київ ,Україна


ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙНОЇ МІЦНОСТІ ТА РОБОТОСПРОМОЖНОСТІ ОПОРИ КУЛЬКОВОЇ ВІЛЬНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ЗА СТАТИЧНОГО І ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ


Zakhovaiko1 O., Kostyuchenko2 V., Manzyk1 N.
1-The National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ), 2-LTD “Victoriya”


STUDY OF BALL TRANSFER UNIT STRUCTURAL STRENGTH AND PERFORMABILITY AT STATIC AND DYNAMIC LOADING


Представлені результати експериментальних досліджень конструкційної міцності та роботоспроможності опор кулькових вільного переміщення виробництва ТОВ "Вікторія" (Україна) в залежності від твердості матеріалу корпуса та кількості кульок у ложі опори. Описані методика експериментів та спеціальне обладнання, спроектоване та виготовлене для їх проведення. Встановлені оптимальні режими термічної обробки корпусу опори та її реальні запаси міцності при нормативних рівнях статичних і динамічних навантажень. Проведена також оцінка роботоспроможності опори, яка визначалась, виходячи з можливості повного провертання центральної кулі в ложі з менших кульок при різних рівнях
навантаження.
Ключові слова: опора кулькова вільного переміщення, міцність, роботоспроможність, деформація, руйнування, статичне та динамічне навантаження.


1. Пат. 61002 Україна, Кульова опора [Текст] / Костюченко В.В., Резе В.Ф.; заявник і патентовласник Костюченко В.В. – № 2005 07482 ; заявл. 28.07.05 ; опубл. 15.12.05, Бюл. № 12. – 3 с. : ил.
2. ТУ 3 України 5786106.027-94. Палець кульовий передньої підвіски верхній з захисним чохлом. Технічні умови. – Введ. 04.04.1994. – К.: 1994 – 24 с. зареєстровано в Українському республіканському управлінні Держстандарту 04.04.1994 в книзі обліку за №091/00074.
3. ТУ У 34.3-01527695-026:2010. Складові частини підвіски та рульового приводу автомобілів. Технічні умови. – Введ. 30.07.2010. – К.: 2010 – 35 с.; зареєстровано в Укрметртестстандарті 30.07.2010 в книзі обл. за №02568182⁄035867. 
4. Справочник металлиста: Справочник. В 5-ти т. Т.2. / Под ред. А.Г. Рахштадта, В.А. Брострема. – М.: Машиностроение, 1976. – 720 с.

 .pdf