We have 41 guests online
Ulti Clocks content


There are no translations available.

УДК 621.91.01:543.1


Вакуленко С.В.
НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна


МЕТОДИКА ТЕОРЕТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВЕДЕНИХ ПРУЖНИХ ПАРАМЕТРІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОСНАЩЕННЯ З ОРІЄНТОВАНИМ ЦЕНТРОМ ЖОРСТКОСТІ


Vakulenko S.
The National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )


METHODS OF THEORETICAL DEFINITION OF THE REDUCED ELASTIC PARAMETERS OF TOOLHOLDER WITH AN ORIENTED CENTER OF RIGIDITY


Запропоновано методику розрахунку приведених пружних параметрів конструкції інструментального оснащення з орієнтованим центром жорсткості. Використання інструментального оснащення з орієнтованою жорсткістю дозволяє підвищити вібростійкість токарної обробки за рахунок зменшення негативного пливу координатного зв’язку між рухом ріжучого інструменту в площині нормалі до оброблюваної поверхні та процесом різання. В результаті теоретичного дослідження пружних параметрів віджимної частини оснащення наданий, у вигляді теоретичних залежностей, зв'язок між кутами, що визначають орієнтацію послідовно з’єднаних трьох пружних обертальних ланок конструкції оснащення, із координатами положення центру жорсткості його пружної системи. Представлені теоретичні залежності визначення приведених пружних параметрів системи оснащення, а саме кута орієнтації осей жорсткості та співвідношення між значеннями максимальної та мінімальної жорсткості від координат положення центру жорсткості оснащення. Розглянуто схему деформацій пружної обертальної ланки при згині та надані теоретичні залежності визначення її приведеної жорсткості. Аналіз скінченними методами пружно-деформованого стану віджимної частини інструментального оснащення із орієнтованим центром жорсткості проведений лише для уточнення її приведених параметрів жорсткості.


Ключевые слова: вібростійкість, інструментальне оснащення, токарна обробка, динаміка верстатів

 

1. Кудинов В.А. Динамика станков. - М.: Машиностроение, 1967. -360с.
2. Иржи Тлустый Автоколебания в металлорежущих станках. -М.: Машгиз, 1956.
3. Орликов М.Л. Динамика станков: Учеб. пособие для вузов.-Киев: Вища школа,1980. – 256 с.
4. Орликов М.Л., Суховий Б.Ф. Резцедержатель с регулируемым эллипсом жесткости. – Технология и организация производства, 1973. № 10. – с. 35 – 37.
5. Суник Г.П., Ланда Г.Л. Повышение устойчивости врезного точения // Станки и инструмент.-1985.- N 7.-С.24-25.
6. Пат. України на корисну модель № 21427: МПК В23В 29/03/ РізцетримачШевченко О.В., Вакуленко С.В., Дюмін В.А. Опуб. 15.03.2007, Бюл. № 3. – 3 с.

 

.pdf