We have 67 guests online
Ulti Clocks content


There are no translations available.

УДК 261.47
Рудь В.Д. д.т.н., проф., Самчук Л.М. ас.
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ СИНТЕЗУ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ СПЕЧЕНОГО КОМПОЗИТУ СИСТЕМИ Ti-Fe-C

Rud V., Samchuk L.
The Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine

INFLUENCE OF TECHNOLOGY OF SYNTHESIS ON STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE SINTERED COMPOSIT OF SYSTEM Ti-Fe-C

Досліджено фізико-механічні характеристики матеріалу отриманого методом пічного спікання та методом СВС. Порівняльний аналіз фізико-механічних властивостей матеріалу з однаковим хімічним складом отриманий методом пічного спікання та методом СВС-процесу свідчить, що пористість зразків не залежить від методу спікання. Показано, що на деформаційні характеристики та твердість матеріалу метод спікання не впливає. Встановлено, що для зразків з однаковим хімічним складом та пористістю механічні параметри при СВС спіканні зростають у 1,5 рази порівняно з пічним спіканням за рахунок зміцнення зв'язків між елементами системи. Для зразків отриманих методом СВС при дослідженні структури руйнування спостерігається крихке руйнування, при пічному методі внаслідок статичного стиснення у зразку з'являються глибокі тріщини, що приводять до його руйнування. Таким чином, доведено, що для отримання матеріалів конструкційного призначення доцільно використовувати відходи машинобудівного виробництва зменшивши енерговитрати за рахунок СВС-процесів.

Ключові слова: спікання, пористість, СВС, структура.

.pdf