We have 97 guests online
Ulti Clocks content


There are no translations available.

УДК 621.822.57
Савуляк В.І. д.т.н., проф., Федотова І.В.
Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна

СТАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПНЕВМАТИЧНОГО КОНІЧНОГО ПІДВІСУ ШПИНДЕЛЬНОГО ВУЗЛА З КАНАВКАМИ ЗМІННОЇ ГЛИБИНИ

Savulyk V., Fedotova I.
Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa, Ukraine ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

STATIC CHARACTERISTICS AIR-DRIVEN CONICAL TURN-ON OF SPINDLE ASSEMBLY WITH LONGITUDINAL SLOTS THE RIBLE DEPTH

Розглянуті пневматичні конічні підвіси шпиндельних вузлів та їх статичні силові характеристики. Представлені порівняльні характеристики конічних підвісів з канавками сталої та змінної глибини. Досліджено залежності статичних характеристик від кутового та радіального зміщень для пневматичного конічного підвісу шпиндельного вузла з канавками змінної глибини. Підвищення економічності газостатичних опор з поздовжніми канавками за рахунок зменшення витрат газу і збільшення силових характеристик опор шляхом використання канавок змінної глибини. Розрахунки показали, що використання поздовжніх канавок змінної глибини сприяє збільшенню підйомної сили та відновлюючого моменту при кутових переміщеннях вала при зменшенні безрозмірних витрат газу.
Ключові слова: конічний підвіс, радіальна сила, кутова і осьова жорсткості , осьова підйомна сила

.pdf