We have 93 guests online
Ulti Clocks content


There are no translations available.

УДК 539.3
Ярмолюк В.В. студ., Трубачев С.І. к.т.н, доц.
НТУУ “Київський політехнічний інститут”, м. Київ, Україна

ЗГИНАННЯ ТРИШАРОВИХ ПЛАСТИН З ЖОРСТКИМ ЗАПОВНЮВАЧЕМ НА ПРУЖНІЙ ОСНОВІ

Jarmoljuk V.V., Trubachev S.І.
The National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

BENDING OF THREE-LAYER PLATES WITH A RIGID FILLER ON ELASTIC BASE

Розглянуто згин пружної тришарової пластин з жорстким заповнювачем,яка покоїться на пружній основі. Для опису кінематики несучих шарі прийняті гіпотези Кірхгофа. Реакція основи описується моделлю Вінклера. На контурі пластини передбачається наявність жорсткої діафрагми, що перешкоджає відносному зсувушарів. Проведено чисельний розрахунок тришарової пластини МСЕ пакетом Femap-NASTRAN Була визначена залежність прогину від коефіцієнта жорсткості основи. Були наведені рекомендації про вибір коефіцієнта жорсткості на основі прогину.
Ключові слова: згин, тришарова пластина, жорсткий заповнювач, пружна основа

.pdf