We have 100 guests online
Ulti Clocks content


There are no translations available.

УДК 621.9
Равська Н.С. д.т.н, Охріменко О.А. к.т.н., Плівак О.А. ас.
НТУУ „Київський політехнічний інститут”, Україна, м.Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМОУТВОРЕННЯ ГВИНТОВОЇ КАНАВКИ СПІРАЛЬНИХ СВЕРДЕЛ ДИСКОВИМ ІНСТРУМЕНТОМ ПРЯМОЛІНІЙНОЇ ФОРМИ

Ravskaja N., Ohrimenko A., Plivak A.
National technical university of Ukraine «Kiev polytechnical institute» Kiev ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

FEATURES FORMING SPIRAL GROOVES DRILL SPIRAL DISK TOOL RECTILINEAR FORMS

В роботі розглянуто особливості формоутворення стружкової гвинтової канавки спіральних свердел дисковим інструментом прямолінійної форми. Проведено аналіз впливу установочних параметрів кругів на форму і розміри стружкової канавки свердла отриманого шліфувальними кругами з прямолінійним профілем. Проведений порівняльний аналіз отриманої гвинтової поверхні з теоретично – точною поверхнею стандартного свердла. За результатами розрахунків отримали, що за рахунок раціонального вибору установочних параметрів круга при формоутворенні стружкової канавки свердла можна мінімізувати відхилення отриманого профілю стружкової канавки свердла від профілю теоретично-точної канавки стандартного свердла.

Ключові слова: Різальний інструмент, спіральне свердло.

.pdf