We have 107 guests online
Ulti Clocks content


There are no translations available.

УДК 621.375.826:621


Головко Л.Ф. д.т.н. проф., Блощицин M.С. ас., Третяк В.А. асп.
НТУУ «Київський політехнічний інститут» м. Київ, Україна

ФОРМУВАННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ ПОВЕРХОНЬ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМОВОГО НАПЛАВЛЕННЯ

Golovko L., Bloshhycyn M., Tretyak V.
The National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

FORMATION OF WEAR-RESISTANT SURFACES BY LASER-PLASMA SURFACING

Розглядається комбінований процес лазерно-плазмового наплавлення, коли енергія плазми використовується виключно на транспортування та підігрівання порошку до температури 0,8-0,9Тпл, лазерний промінь розплавляє певний об’єм матеріалу основи і доводить до температури плавлення підігрітий плазмою порошок. Процес дозволяє збільшувати продуктивність наплавлення без адекватного підвищення собівартості. Комп'ютерне моделювання з використанням адаптивних методів дозволяює одержувати інформацію про температурні поля і оптимальні параметри лазерного випромінювання, параметри плазмового джерела, режими обробки, що зменшує кількість експериментів й витрати матеріальних ресурсів.

Ключові слова: моделювання, лазер, плазма, наплавлення, покриття

1. Коваленко В. С. Комбіновані лазерно-дугові процеси обробки матеріалів. Ч. 1. Ефекти комбінованої обробки і способи її реалізації / Коваленко В. С, Крівцун І. В. // Наукові вісті НТУУ «КПІ». - 2001. - № 5. - С. 33-44.
2. Лазерні технології та комп’ютерне моделювання / [Блощицин М.С., Головко Л.Ф., С.О. Лук'яненко та ін.]; під редакцією Л.Ф. Головка та С.О. Лук'яненко. – Київ: Вістка, 2009. – 296с.
3. Исследование тепловых процессов и структуры поверхностного слоя при лазерной наплавке порошковых матириалов. / [Перелома В.А., Щерба А.А., Подольцев А.Д., Кучерявая И.Н., Лихошва В.П., Шатрава А.П., Скрипка Н.Н.] – Киев : Институт электродинамики НАН Украины, 1998. – 47 с.
4. Блощицин М.С. Інтенсифікація процесу лазерної обробки використанням енергії електричної дуги / Блощицин М.С., Головко Л.Ф. // Вестник национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» - Машиностроение Київ: НТУУ «КПІ», 2005, - №47, с.39-42.
5. Shen L.C. Conductivity and constant of periodic porous media / Shen L.C., Liu C. // J.Appl. Phys.-1990.- Vol.67, N 11. - P.-7071-7081.

.pdf