We have 94 guests online
Ulti Clocks content


Випуск 63

Випуск 63

 
Items Hits
С.В. Ершов, В.В. Степчук, С.А. Воробей Влияние температурного поля на напряженно-деформированное состояние металла при сортовой и листовой прокатке 4250
С.В. Лапковський, М.О. Солдатова, І.С. Трудько Відпрацювання конструкції виробу на технологічність ¾ один із найважливіших етапів технологічної підготовки виробництва 4542
С.В. Стась Аналіз системи генерування струминних потоків, що застосовуються в пожежогасінні 4177
С.П. Гожий, А.В. Клиско, Р.Н. Ландар Управление параметрами оборудования для штамповки обкатыванием для обеспечения эффективности протекания технологического процесса 4538
С.С. Добрянський Визначення кінематичних задніх кутів при нарізуванні внутрішніх різьб головками 5587
Т.Н. Можаровская, В.Н. Можаровский, Н.И. Штефан О взаимосвязи основных характеристик ползучести и долговечности конструкционных материалов 4408
Ю.В. Петраков Перспективи розвитку інформаційних технологій в машинобудуванні України 4447
Ю.М. Данильченко, О.О. Боронко, В.І. Коломієць Параметричні коливання радіально-упорного кулькового підшипника 4527
Ю.М. Малафеев, А.А. Кирсанов Качество поверхности при лезвийной обработке сплава 50Н 4387
Ю.Ю. Віцюк, О.О. Мельник Особливості технології виготовлення підшипників ковзання на основі міді для високообертових вузлів тертя 4278

Page 6 of 6