We have 69 guests online
Ulti Clocks content


Випуск 63

Випуск 63

 
Items Hits
Є.Л. Данильчук Структурна модель двовісного деформування саржевих тканин 7442
І.І. Назаренко, А.Т. Свідерський, О.П. Дєдов Створення високоефективних віброущільнюючих машин нового покоління 6255
І.І. Назаренко, М.М. Ручинський, С.А. Теренчук Дослідження режимних та енергетичних характеристик прогресивних вібромашин 6431
А.Є. Бабенко, Я.І. Лавренко Визначення власних частот коливань лабораторної центрифуги з врахуванням гіроскопічних ефектів 6194
А.Г. Виноградов Врахування аеродинамічного коефіцієнта при математичному моделюванні руху крапель води в повітрі 5773
А.К.Скуратовський, О.В. Радько, О.А. Корнієнко Вплив попередньої термічної обробки на мікротвердість та зносостійкість іонноазотованих сталевих матеріалів 5745
А.П. Грабовський, А.В. Марочко, Деформування і кінетика мікропошкоджуваності конструкційних матеріалів 6053
Ал. Г.Куценко, Ан. Г.Куценко Сравнение закономерностей распространения волн в периодических структурах с дискретным и непрерывным изменением параметров 6111
Б.І. Ковальчук, О.В. Кулик Критерій граничного стану пластичних анізотропних матеріалів 7529
Б.О. Яхно Влияние остаточных напряжений в сварных соединениях трубопроводных систем на прочность при эксплуатационных нагрузках 6226

Page 1 of 6