We have 121 guests online
Ulti Clocks content


Бобін А.Б., Бобіна М.М., Іванов Д.В. Вплив комплексного поверхневого зміцнення багатогранних непереточуваних твердосплавних пластин на їх стійкість

Бобін А.Б., Бобіна М.М., Іванов Д.В. Вплив комплексного поверхневого зміцнення багатогранних непереточуваних твердосплавних пластин на їх стійкість

Hits:
6438

Answer

УДК 621.785


А.Б. Бобін, асп., М.М. Бобіна, доц., Д.В. Іванов,студ.
НТУ України «Київський політехнічний інститут», м.Київ, Україна


ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ БАГАТОГРАННИХ НЕПЕРЕТОЧУВАНИХ ТВЕРДОСПЛАВНИХ ПЛАСТИН НА ЇХ СТІЙКІСТЬ


Розглянуто вплив різних методів поверхневого зміцнення, що включає хіміко-термічну та магніто-абразивну обробку, на  роботоздатність та стійкість багатогранних непереточуваних твердосплавних пластин.
Порівняльні випробування багатогранних непереточуваних пластин виготовлених зі сплавів ВК8 і Т15К6 і зміцнених покриттями на основі  сполук титану, як в поєднанні з магнітно-абразивною обробкою, так і без її застосування показали, найвищу стійкість в умовах різання – в 4 -7,5 разів більшу в порівнянні з необробленими, показують БНТП після комбінованого зміцнення, яке включає попередню магнітно-абразивну обробку, нанесення покриттів на основі карбіду та нітриду титану та фінішну магнітно-абразивну обробку.


The effect of various surface hardening methods, including chemical-thermal and magneto-abrasive treatment to serviceability of stability and multifaceted neperetochuvanyh alloy plates.
Comparative tests multifaceted neperetochuvanyh plates made from alloys and VK8 T15K6 and reinforced coatings on the titanium compounds, both in conjunction with magnetic-abrasive treatment, and without its use shown to increase the stability of a cut - 4 - 7,5 times more in compared with raw. Best results show BNTP after combined strengthening, which includes a preliminary magnetic abrasive machining, coating based on titanium carbide and nitride and magnetic abrasive finishing process.

.pdf

Category

Tags for this item