We have 20 guests online
Ulti Clocks content


Шидловский Н.С., Лакша А.М., Шпак Д.Ю. Натурные испытания систем "большеберцовая кость с переломом–стержневой аппарат фиксации"

Шидловский Н.С., Лакша А.М., Шпак Д.Ю. Натурные испытания систем "большеберцовая кость с переломом–стержневой аппарат фиксации"

Hits:
5233

Answer

УДК 621:620.1.05(31)


Н.С. Шидловский1, канд.техн.наук, доц., А.М. Лакша2, канд.мед.наук, доц., Д.Ю. Шпак1, канд.техн.наук, доц.,
1 - НТУ Украины "Киевский политехнический институт", г. Киев, Украина
2 - Украинская военно-медицинская академия, г. Киев, Украина


НАТУРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ "БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ КОСТЬ С ПЕРЕЛОМОМ–СТЕРЖНЕВОЙ АППАРАТ ФИКСАЦИИ"


Представлені методика та опис обладнання для вимірювання біомеханічних характеристик системи "кістка - апарат фіксації" з урахуванням дії короткочасних одноразових та довготривалих, у тому числі циклічних, навантажень. Представлено аналіз результатів експериментальних досліджень деформаційних властивостей непошкодженої великогомілкової кістки та кістки з переломом в середній третині, що фіксована однобічним двуплоскосним стрижневим апаратом, при стиску, згині та крученні.


Тhe methods for determination of the mechanical characteristics of the fixation systems, used for bone fractures fixation and treatment of the joint injuries were generalized and systematized. The stiffness of the bone-apparatus system was considered as the main criterion of quality as well as mutual dislocations of the bone fragments.

.pdf

Category

Tags for this item