We have 14 guests online
Ulti Clocks content


Скачков І.О., Рибіцький О.О. Оцінка енергетичних характеристик машин точкового контактного зварювання за комп'ютерною моделлю

Скачков І.О., Рибіцький О.О. Оцінка енергетичних характеристик машин точкового контактного зварювання за комп'ютерною моделлю

Hits:
5116

Answer

УДК 621.791.763


І.О. Скачков, канд.техн.наук, О.О. Рибіцький, студ.
НТУ України “Київський політехнічний інститут”м.Київ, Україна


ОЦІНКА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАШИН ТОЧКОВОГО КОНТАКТНОГО ЗВАРЮВАННЯ ЗА КОМП'ЮТЕРНОЮ МОДЕЛЛЮ


Розроблена комп'ютерна модель машини контактного точкового зварювання змінним струмом, що дозволяє вивчати вплив характеристик окремих елементів електричної силової частини машини на енергетичні характеристики процесу. Проведено дослідження залежності коефіцієнту корисної дії процесу від способу завдання режиму зварювання.


Computer model resistance spot welding machine AC is developed. The model can examines the influence of the characteristics electrical power elements of the machine on the performance process. A study of dependence coefficiency of the manner mode welding task.

.pdf

Category

Tags for this item