We have 109 guests online
Ulti Clocks content


Охай Ю.І., Фомічов С.К. Методика дослідження матеріалів контактних наконечників на тертя та знос

Охай Ю.І., Фомічов С.К. Методика дослідження матеріалів контактних наконечників на тертя та знос

Hits:
5204

Answer

УДК 621.791.75.037: 621.336


Ю.І. Охай інж., С.К. Фомічов д-р техн.наук, проф.
НТУ України «Київський політехнічний інститут», м.Київ, Україна


МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ  ОНТАКТНИХ НАКОНЕЧНИКІВ НА ТЕРТЯ ТА ЗНОС


Розглянуто вимоги до контактних наконечників (КН), що застосовуються при зварюванні плавким електродом, умови їх pоботи та шляхи підвищення експлуатаційних характеристик КН. Обґрунтована необхідність проведення стендових випробувань КН з урахуванням недоліків існуючих способів. Запропоновані установка та методика стендових випробувань з відповідними критеріями оцінки якості матеріалу КН.


The requirements to the contact tips (CT) that used in consumable-electrode arc welding, operation conditions and ways to improve the performance of CT are  considered. The necessity for bench tests of CT is substantiated with consideration of drawbacks of existing methods. The equipment and method of bench test with the relevant criteria for assessing the quality of CT material is proposed.

.pdf

Category

Tags for this item