We have 51 guests online
Ulti Clocks content


Випуск №61 том 2

Випуск №61 том 2

 
Items Hits
Доній О.М. Імітаційне моделювання гомогенної та гетерогенної кристалізації Al та сплаву Al-Si 5906
Жданов Л.А., Коваленко В.Л. Шляхи виключення суб’єктивних факторів та новий комплексний критерій оцінки стабільності існування дугового розряду при випробуванні зварювальних матеріалів 5736
Жданов Л.А., Стреленко Н.М. Термодинамічна модель прогнозування утворення шпінелей на міжфазній границі метал – шлак при електродуговому зварюванні та наплавленні 5781
Калюжний В.Л., Піманов В.В. Визначення параметрів холодного видавлювання заготовок карбувальних пуансонів із інструментальних сталей 5759
Калюжний О.В., Запорожченко А.С. Моделювання процесу холодного гнуття заготовки і подальшого витягування 5991
Красовський М.О., Лавренко В.О. Eлектрохімічні властивості первинної фази Al3ScxZr1-x у деформівних алюмінієвих сплавах системи Al−Zn−Mg−(Cu), легованих скандієм 4998
Кулініч А.А. Вплив берилію на структуру та механічні властивості ливарного сплаву системи Al – Mg 4892
Лебедев А.В., Дубко А.Г., Лопаткина Е.Г. Основные биофизические свойства мягких живых тканей при электросварке 5588
Лисенко В.С., Буслов В.К., Муращенко Є.Г. Конструкція та математична модель гідропідсилювача крутного моменту 5306
Маковей В.А., Зубов В.И. Динамическое разрушение конструкционных материалов 5353

Page 2 of 4