We have 183 guests online
Ulti Clocks content


2010.Сontent №60

Зміст

Бобир М.І, В.А Тітов
Кафедрі механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів – 80 років. Історія, сьогодення та перспективи... 6

В.І. Стеблюк
Розвиток методів інтенсифікації операцій листового штампування на кафедрі МПМ та РП... 15

В.Л. Калюжний
Створення високопродуктивних, ресурсозаощаджуючих технологій виготовлення холодним об’ємним штампуванням високоточних виробів з пластичних і малопластичних металів ...19 

В.А. Тітов
Забезпечення ресурсу та експлуатаційної надійності виробів машинобудування технологічними методами – науковий напрямок кафедри МПМ та РП НТУУ «КПІ» ...25

С.П. Гожій
Штампування обкочуванням як самостійний виробничий метод обробки металів тиском. ..33

 

В.О. Маковей
Дослідження стійкості штампів, зносостійкості та тріщиностійкості матеріалів ...39

С.П. Гожій, А.Г. Абиєв, А.В Кліско.
Особливості циклового навантаження при штампуванні обкочуванням. ...45

О.Н. Лысенко, Н.З. Варивода, Н.И. Шкнай
Проектирование пресс-форм в среде Компас-3D. ...49

В.О. Маковей, Ю.П. Бородій, А.В. Кліско, П.Ю. Проценко
Профілювання гвинтоподібних труб обкочуванням. ...55

Ю.П. Бородій
Підвищення стійкості ріжучих елементів розділяючих штампів поверхневим зміцненням. ...60

О.В. Калюжний, В.В. Піманов, І.М. Савчук 
Розрахунковий аналіз холодного зворотнього видавлювання конічних порожнин. 64

С.Ф. Сабол
Наближений аналіз силових режимів при видавлюванні порожнистих виробів з високими ступенями деформації в умовах прикладання розтягуючи зусиль до заготовки ...68

В.М. Яворовський, М.М. Татарчук, І.А. Рощина
Залучення теорії гнучких пластин та оболонок до аналізу пружної деформації на першій стадії вирубування деталей прямокутної форми ...71
В.Л. Калюжний, М.В. Орлюк, В.М. Горностай, А.С. Запорожченко
Розрахунковий аналіз холодного прямого видавлювання прямокутних профілів з високо вуглецевих сталей ...77
Орлюк Д.М., О.В. Холявік, Д.М. Савченко, К. Лукасик

Комп’ютерне моделювання процесу витягування прямокутних коробчастих виробів у середовищі Deform-3D. ...81
О.В. Калюжний
Інформаційна технологія визначення параметрів формоутворюючих процесів холодного листового штампування ...84
К.А. Гогаев, Г.Я. Калуцкий, В.С. Воропаев
Особенности и технологические параметры асимметричной прокатки металлических порошков. ....89
К.О. Гогаев, С.В. Ульшин
Струменеве формування інструментальних матеріалів ....94
Ю.А. Плеснецов
Сортамент и особенности технологии изготовления специальных профилей с поверхностью противоскольжения. ....99
Г.А. Баглюк, О.В. Михайлов
Моделювання процесу гарячої штамповки спеченої кільцевоподібної заготовки в напівзакритому штампі ....103
С.В. Фёдоров
Нано-квантовая, структурная сверхпластичность при пластической деформации и энергосберегающие технологии ОМД. ....106
И.С. Алиев, В.А. Матвийчук

Совершенствование методов локального деформирования на основании анализа напряжённо-деформированного состояния и деформируемости металлов ....111
В.Н. Данченко, О.Г. Гоман, С.Р. Рахманов
Вибрационная прошивка трубной заготовки на прошивном прессе трубопрессовой установкой.... 115
В.В. Чигиринский, А.Ф. Бичевой, В.И. Дубина, М.В. Чигиринский

Аналитическое определение модели реальной пластической среды ....124
Р.И. Сивак, И.О. Сивак
Пластичность металлов при сложном нагружении.... 129
В.А. Огородніков, В.Є. Перлов, С.В. Войтків
Керування технологічною спадковістю при листовому штампуванніз метою підвищення безпеки конструкції ....133
Е.Н. Смирнов
Напряженное состояние непрерывнолитых блюмов при их деформировании в процессе непрерывнолитого литья ...138
В.М. Михалевич, В.А. Краевский
Постановка и решение оптимизационных задач в теории деформируемости.... 142
А.В. Данько, В.М. Данько

Застосування методу ліній ковзання при нерівномірному розподілі опору деформації по довжині зони деформації ....146
Б.П. Середа, Т.В. Критська, А.К. Коваленко
Закономерности изменения степени использования запаса пластичности осевой зоны прокатываемых высоких полос при варьировании геометрических факторов очага деформации ....151
В.І. Носуленко, В.М. Шмельов

Розмірна обробка електричною дугою робочих деталей розділових штампів суміщеної дії ....154
О.П. Максименко, Р.Я. Романюк

Теоретическое исследование процесса прокатки с отставанием металла в очаге деформации. ....159
Н.Н. Мороз, Д.В. Мосьпан, В.В. Драгобецкий

Разработка стратегии поиска технических решений в производстве ободьев колес. ....163
С.Б. Каргин
Инновационные технологии ковки крупных поковок ....165
В.В. Кухарь

Формоизменение при профилировании продольным изгибом заготовок с различной формой поперечного сечения..... 169
И.П. Мазур
Контроль качества поверхности горячекатаных полос. ....174
Н.Е. Нехаев, М.К. Измайлова, Е.В. Галицкий

Определение кинематически возможного поля скоростей при прокатке п-образных профилей в четырёхвалковых калибрах....179
И.В. Добров, А.В. Сёмичев, В.А. Грядунов, И.И. Гетьман

Новое поколение роликовых волок с опорными роликами и рабочими роликами малого диаметра 183
Н.В. Нижник
Повышение надежности оборудования главной линий прокатных станов на основе моделирования нестационарных режимов нагрузок 188
М.В. Краев, В.А. Гринкевич, В.С. Краева
Перспективы совершенствования технологических процессов листовой штамповки многофазных сталей ...191
Л.Л. Роганов, М.Л. Роганов, А.С. Рудченко

Совершенствование приводных цилиндров и сиcтемы управления паровоздушных молотов. ...194
Л.Л. Роганов, Л.В. Попивненко
Способы уменьшения внутренних напряжений в прессовках внутри матриц закрытых пресс-форм ...197
А.В. Явтушенко, Б.П. Середа, Т.А. Васильченко, А.В. Глебенко

Математическая модель планетарного привода кривошипных прессов. ....200
В.А. Луценко, П.В. Боровик

Исследование влияния технологических параметров на асимметрию загрузки прокатных валков ....204
С.А. Снитко

Экспериментально-теоретический метод расчета условий контактного трения при прокатке заготовок железнодорожных колес ....208
О.И. Тришевский, С.Ю. Плеснецов

Разработка методики исследований специальных гнутых профилей с элементами изгиба на 1800 и технологии их производства ...212
Б.С. Каргин, С.Б. Каргин, Р.О. Ткачёв
Инновационные технологии изготовления и подачи смазок при горячей объемной штамповке сталей. ...216
В.В. Чигиринский, В.Д. Обдул, Д.В. Обдул, Е.А. Диброва
Разработка математической модели осадки тел вращения в условиях плоского деформированного состояния ....219
А.В. Грушко
Определение кривой течения материала по стандартным механическим характеристикам ....223
О.В. Мозговий

Визначення значення дійсного декременту коливань звуковим методом ....228
В.А. Назаренко
Оптимизированная технология изготовления беспористой титановой ленты из порошка титана с использованием результатов оценки качества межчастичных контактов ....232
В.С. Медведев
Влияние неравномерности обжатия металла по ширине стенки на высотную деформацию фланцев при прокатке ...237
Е.Ю. Балалаева
Расчет кольцевых упругих компенсаторов погрешностей системы «пресс-штамп» для операции вытяжки-формовки ....239
С.В. Ершов, В.В. Степчук, В.С. Шкура
Анализ влияния режима деформации на трехмерное напряженное состояние прямоугольной полосы с равномерным температурным полем.....244
Krzysztof Lukasik, Volodimir Ivanovich Stebliuk

Problems in production of uniformed, hollowed push-pull rods. ....247
А.Я. Мовшович, Ю.А. Кочергин
Конструкции и технологические возможности специализированных переналаживаемых гибочных штампов ....250
Л.В. Шмелева, А.Д. Супрун, С.Н. Ежов
Теоретическое исследование процессов разрушения поверхности под действием давления лазерного излучения ....255
А.В. Мовчанюк, К.О. Луговська, В.П. Фесіч
Врахування рідинного навантаження при розрахунку ультразвукових кавітаторів ...260
Н.С. Шидловский, Д.Ю. Шпак, В.В. Круш
Дослідження в’язко-пружних процесів у пресованих деталей гальмівних систем автомобільного транспорту. ...263
И.В. Смирнов, А.В. Черный, Н.А. Белоусова
Структура и коррозионная стойкость плазменных покрытий при напылении керамических плакированных порошков ...267
І.Г. Савчинський

О деятельности Союза Кузнецов. ....272
В.Б. Устьянов, В.В. Іващенко
Нові методи і прилади для прискореного комплексного дослідження керамічної сировини. ....274